چرا CICO چنین پیش بینی دقیقی از کاهش / کاهش وزن دارد؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. فرد A مقدار زیادی کربوهیدرات موجود برای استفاده برای انرژی داشت و شخص B چیزی برای سوزاندن نداشت. به منظور بحث ، فقط فرض کنیم که شخص A از کربوهیدراتهای موجود خود برای تمام انرژی خود استفاده کرد و شخص B فقط از ذخایر چربی برای انرژی استفاده کرد.

شخص A می تواند 625 گرم بسوزاند "چیز" (625 گرم کربوهیدرات x 4 کالری در گرم) ، در حالی که شخص B فقط 300 گرم (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) می سوزاند. با وجود سوزاندن کالری یکسان ، کل جرم مورد استفاده تفاوت قابل توجهی داشت. چگونه می توان این تفاوت جرم را از طریق کالری به طور دقیق پیگیری کرد؟

ارسال شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید