چربی گوشت خوک چقدر ناسالم است؟ : تغذیه


از نظر ورزشکاران POV چربی نازک گوشت خوک چقدر ناسالم است. به عنوان مثال ، من می دانم که ماهی قزل آلا به دلیل چربی های سالم موجود در آن خوب است. بله ، می دانم بستگی به مقدار گوشت دارد. فقط می دانم که آیا بهتر است از گوشت خوک اجتناب شود یا خیر. (بازیکن فوتبال / فوتبالیست)

دیدگاهتان را بنویسید