چگونه حقایق تغذیه را محاسبه می کنید؟ : تغذیه


آنچه روی برچسب ها می بینید ناشی از آن چیزی است که سازنده از مواد تشکیل دهنده آن می داند. Mars Inc در حال حاضر پروتئین / کربوهیدرات / چربی را در یک اونس بادام زمینی یا یک اونس شکلات شیری می شناسد. آنها فقط بر اساس حساسیت خود برای رسیدن به حقایق تغذیه ای خود لایحه ای تهیه می کنند.

اگر غذای کاملاً جدیدی دارید که مایل هستید پروتئین / چربی / کربوهیدرات را از آن بدانید ، به یک شیمیدان نیاز دارید. شما برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف از تکنیک های مختلف استفاده می کنید. برای تعیین میزان نیتروژن و در نتیجه محتوای پروتئین می توانید از طیف سنجی استفاده کنید. برای تعیین میزان چربی می توانید از کروماتوگرافی استفاده کنید. برای تعیین میزان کل کالری ، می توانید همه را در یک محیط بسته بسوزانید.

شیمی رشته ای است که تمام پاسخ های مورد نظر شما را در خود جای داده است.

دیدگاهتان را بنویسید