چیزی که مردم فکر می کنند سالم است اما در واقع اینطور نیست چیست؟ : تغذیه


آب میوه Sunny D. مردم آن را آب پرتقال می دانند ، اما اینطور نیست.

آب کاپریسون سالم هم نیست

اکثر غلات به طور کلی دقیقاً سالم نیستند ، اما بخشی از صبحانه معمولی آمریکایی هستند.

در دهه 90 میلادی شیر برای استخوان های قوی به شما تبلیغ شد و اکثر مردم آن را آنطور که فکر می کنند سالم است می نوشند ، اما ما واقعاً نباید آن را بخوریم یا بنوشیم. در این صورت ارگانیک شوید.

سودا سودا را سالم تر نمی کند.

سالادها وقتی با سس پوشانده شوند دقیقاً سالم نیستند

تقریباً همه چیز در فروشگاه. غذاها یا به شدت پردازش می شوند یا پر از شکر و مواد نگهدارنده هستند

دیدگاهتان را بنویسید