کدام یک بیشتر بر هورمون های فرد تأثیر منفی می گذارد؟ خامه سبک (18) یا شیر جو دوسر شیرین شده؟ : تغذیه


در هر کرم روشن 1 گرم قند / 1 گرم کربوهیدرات وجود دارد. قاشق غذاخوری و 30 کالری ترکیبات آن: کرم سبک با دی سدیم فسفات

شیر جو دو سر 7 گرم قند دارد / 11 گرم کربوهیدرات در هر. 8 اونس و 120 کالری ترکیبات آن:

مخلوط جوی دو سر ارگانیک (آب ، یولاف غلات کامل آلی) ، روغن کلزا ارگانیک (اسید اروسیک کم) ، حاوی 2٪ یا کمتر از: نمک دریا ، مخلوط عصاره مواد مغذی (میوه ها و سبزیجات) ، کربنات کلسیم ، صمغ ژل ، تری کلسیم فسفات ، پتاسیم فسفات

دیدگاهتان را بنویسید