کلاژن / پپتیدهای کلاژن: تغذیه


چه نسبتی با آنها دارد؟ به نظر می رسد همه جا ظاهر می شوند. پروتئین کلاژن در مقایسه با محصولات کلاسیک مانند آب پنیر ، کازئین و تخم مرغ چگونه است؟ مقایسه آن با بهبود و سنتز عضلات چگونه است؟ آیا 30 زانو پیر به من کمک می کند تا دوباره احساس جوانی کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید