گوشت قرمز باید به نحوی سالم و برای سلامتی ما مهم باشد. انسانها در عصرها گوشت می پختند: تغذیه


گوشت قرمز باید به نحوی سالم و برای سلامتی ما مهم باشد. انسان ها در قرن ها گوشت می پختند و این به رشد اولیه مغز ما کمک کرد تا به خودآگاهی برسیم.

نمی توانم به من بگویم که اگر تصمیم بگیریم فقط سبزیجات و میوه ها را برای همه بشریت بخوریم ، ما دقیقاً یک چیز را توسعه خواهیم داد.

اندازه گیری تعادل بین مقدار سالم گوشت قرمز برای خوردن دشوار است.

پیشنهادات؟

دیدگاهتان را بنویسید