برقراری عدالت یکی اجتناب کرده اند آرزوهای شهید «جعفر تلبی» بود کدام ممکن است تهاجم دشمن به دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات را برنمی تابد.


برقراری عدالت یکی از آرزوهای شهید بود به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند سنندج، «جعفر طالبی» در سال ۱۳۳۶ در بخش «سرش آباد» شهرستان «کروه» به دنیا به اینجا رسید. آموزش شخصی را به همان اندازه نوک سال پنجم ابتدایی یکپارچه داد. با این حال {به دلیل} ضعیف پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات، تحصیل را رها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پدرش مشغول به کار شد.

همزمان همراه خود شعله ور شدن شومینه نهضت انقلاب اسلامی، جعفر طالبی {به دلیل} ورزش های سیاسی علیه رژیم پهلوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده ادعا های امام خمینی (ره) به خدمت سربازی فراخوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۶ ماه حبس محکوم شد.

در سال ۱۳۵۸ یک مدت کوتاه پس اجتناب کرده اند ساختمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این نهاد انقلابی در شهرستان قورفه درآمد. سنندج بر تأثیر ضد انقلاب اجتناب کرده اند ناحیه گردن مجروح شد.

«جعفر طالبی» در گذشته تاریخی ۲۵/۹/۱۳۶۱ هنگام بازگشت اجتناب کرده اند عملیات در کمین گروهک های ضد انقلاب قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبایعه نامه رسید. اجتناب کرده اند این شهید بزرگوار عالی فرزند مرد به یادگار ماند.

پدر این شهید والامقام نیز در گذشته تاریخی ۹/۲/۱۳۶۶ در سلمانیه عراق بر تأثیر اصابت ترکش به مبایعه نامه رسید.

عملکرد های اخلاقی شهید جعفر طلبی

شهید «جعفر طلبی» در مسکن پربرکت شخصی ظاهری آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان داشت. وقتی انسان به او مورد توجه قرار گرفت می تدریجی، سادگی، مهربانی، فروتنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروتنی در وجودش نمایان تبدیل می شود. آرام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر صحبت می کرد. کسی را کف دست کم نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کمک به فقرا لذت می برد.

این شهید والامقام در میدان مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد اجتناب کرده اند نماز غافل نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امور شخصی مراجعه به می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راهنمایی دیگران می صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دنیا اهمیت نمی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی به آخرت می اندیشید.

او شخص شجاعی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند دشمنان اسلام هراسی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدمت به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام خوشحال از می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت کنار هم قرار دادن مبایعه نامه بود به منظور که هرگاه به عملیات اعزام می شد دوش می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید می شست. . اجتناب کرده اند بستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش بخواهید کدام ممکن است برای شهادتش دعا کنند.

شهید «جعفر طلبی» اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است به امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) عشق می ورزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدمت سربازی می بالید، کنجکاوی خاصی به تحقیق کتب دینی به طور قابل توجهی کتب شهید مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشتی داشت. حمل حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اخلاق اسلامی اجتناب کرده اند پیشنهاد های ایشان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری عدالت را اجتناب کرده اند بهترین درخواست شده است های شخصی می دانست.

شهید «جعفر طلبی» به روایت یکی اجتناب کرده اند یارانش

چیزی کدام ممکن است همه وقت اجتناب کرده اند سوی نیروهای اسلام پیشنهاد شده اینجا است. برادران گران! جبهه را رها نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید کدام ممکن است این شانس غنیمتی برای همه ماست کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه شهدا را یکپارچه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این مادیات کافر شکست نخوریم. راه امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را یکپارچه دهید.

شهید «جعفر طلبی» به روایت مادرش

هدف پسرم حضور در خدا بود، عالی روز کدام ممکن است اجتناب کرده اند دانشگاه برگشتم متوجه شدم جوراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکش را نیاورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز بعد دیدم کتش را نیاورده است. وقتی دلیل برای را اجتناب کرده اند او پرسیدم، پاسخ داد: یتیمی کدام ممکن است در دانشگاه ما درس می خواند، متوجه شدم کدام ممکن است او فوق العاده خنک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این اتفاق فوق العاده ناراحت هستم. به همین دلیل انتخاب بدست آوردم لباسم را به او حاضر بدهم.

بافت پاسخگویی او را به جایی رساند کدام ممکن است نبیند دشمن دین ما را هدف گرفته است. آن شخص وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حفاظت اجتناب کرده اند دینش ایستاد.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید