سردار کرجار اجتناب کرده اند مونتاژ وسط باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس در خوزستان بازدید کرد


سردار کرجار از ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در خوزستان بازدید کردسردار بهمن کرجار رئیس بنیاد محافظت آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس اجتناب کرده اند الگو مونتاژ فرهنگسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس در خوزستان بازدید کرد.

سردار کارکار همراه خود ردیابی به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای مونتاژ این موزه آرزو کرد ورزش جهادی در مونتاژ این موزه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: طبق قولی کدام ممکن است مسئولان استانداری به ما داده اند فاز اول این موزه برای ادغام کردن کتابخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن در سال ۱۴۰۱ مورد نیاز الاجرا خواهد بود.

وی همراه خود تاکید بر اینکه افراد خوزستان برای حفاظت مقدس زحمات زیادی کشیدند، افزود: خوزستان پایتخت حفاظت مقدس است متعاقباً موزه این استان باید در مرحله سراسری باشد.

رئیس بنیاد محافظت آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است افراد خوزستان همواره در محضر رئیس معظم انقلاب اسلامی مطرح کرده اند، نبود موزه مقدس است. حفاظت {در این} استان کدام ممکن است تعهد ما معامله با به .

انتهای پیام/۱۲۱


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید