نماز در اسارت همراه خود تمیز کردن خون


نماز در اسارت با شستن خون

به گزارش خبرنگار رسانه حفاظت اجتناب کرده اند تبریز، شهید «غیر معمول باربور» چهره ای شناخته شده در بین سربازان تبریزی در دوران حفاظت مقدس است. وی کدام ممکن است در سال ۱۳۵۸ به عضویت سپاه درآمد، {به دلیل} فیزیک جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی جسمانی بالا به سرپرستی نیروی ضربت سپاه در تبریز منصوب شد.

همراه خود آغاز مبارزه تحمیلی، غیر معمول باربور تنها عالی هفته بعد یعنی در ۶ مهر ۱۳۵۹ شناخته شده به عنوان فرمانده اولین گروه اجتناب کرده اند سپاه پاسداران در تبریز به جبهه های جنوب عازم مناطق عملیاتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید «احمد گلچین» کدام ممکن است متعاقباً به مبایعه نامه رسید. او به اسارت نیروهای عراقی درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن اثری اجتناب کرده اند وی کشف شد نشد.

میرجلال نورانی دوم اسارت همراه خود شهید «غیر معمول بربر» را اینگونه روایت کرد:

غیر معمول باربور، احمد گلچین را انتخاب کنید و انتخاب کنید من همراه خود ماشین در اجتناب کرده اند سوسنگرد {به سمت} بوستان حرکت کردیم به همان اندازه قلمرو را خاص کنیم. باران همراه خود توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمپاره بر سرمان می بارید. با این حال احمد همراه خود سرعت شخصی راه را برای همه آنها باز کرد. به محض اینکه رفتیم جدا بزرگراه ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین سر خورد به همان اندازه به راهش شکسته نشده دهد.

ادامه دارد تعدادی از قدمی نرفته‌ایم کدام ممکن است تیر خوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتار شدیم. آنقدر فوری {اتفاق افتاد} کدام ممکن است حتی نتوانستیم عالی اسلحه برداریم. با این حال اجتناب کرده اند نحوه عکس گرفتن آنها خاص بود کدام ممکن است می خواهند ما را خشمگین بگیرند. آخر دستگیر شدیم.

غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد {به دلیل} لباس سپاه پاسداران تا حد زیادی مورد ملاحظه قرار گرفته اند. آنقدر همراه خود مشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لگد به ما زدند کدام ممکن است خون اجتناب کرده اند اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتمان می‌ریخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نمی‌توانستیم توجه‌هایمان را باز کنیم. آنقدر ما را کتک زدند کدام ممکن است سرانجام تخلیه شدند، انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایمان را بستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین ماشین انداختند. بعد اجتناب کرده اند تعدادی از ساعت ما را اجتناب کرده اند ماشین پوست کردند. اجتناب کرده اند بعثی ها فهمیدیم کدام ممکن است در شهر عماره هستیم. بیخیال پرسیدم: «آقا غیر معمول! حالا {در این} حالت چگونه نماز بخوانیم؟» لبخندی زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «آقا سید!» همراه خود خون وضو گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا نماز خواندیم.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید