RusGram به جای آن اینستاگرام متفاوت جدیدی برای اینستاگرام سریع در روسیه ایجاد تبدیل می شود


پس اجتناب کرده اند فیلتر کردن اینستاگرام در روسیه، این ملت اکنون اینستاگرام بی نظیر شخصی را به تماس گرفتن Rusgram رشد داده است. این این سیستم تصور به در هفته های بلند مدت شناخته شده به عنوان متفاوت اینستاگرام در iOS را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندروید ایجاد شود.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، این اپلیکیشن پس اجتناب کرده اند تایید تخلیه محتوای خشونت آمیز دانستن درباره رهبران روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور روسیه توسط افسران اینستاگرام در روسیه منحل شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مسئولان اینستاگرام پس اجتناب کرده اند این اقدام پوشش های شخصی را {در این} زمینه اصلاح دادند.

روسیه ادعا کرده است کدام ممکن است به جای آن اینستاگرام، Rosgram سریع توسط رشد دهندگان روسی آشکار خواهد بود. ماموریت رشد Rosgram در روسیه توسط الکساندر زوبوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریل فیلیمونوف مدیریت تبدیل می شود. به مشاوره این ۲ نفر، اپلیکیشن جدید روسی درست مثل اینستاگرام {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آیکون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فونت آن نیز درست مثل اینستاگرام {خواهد بود}. طبق دانش مناسب آشکار شده، این سرویس تصور به در گذشته تاریخی ۲۸ آوریل ایجاد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان اجتناب کرده اند فروردین ماه می توانند به آن است ورود داشته باشند. رشد دهندگان این اپلیکیشن مدعی شدند کدام ممکن است Russiangram مشخصه های ویژه ای را در اختیار مشتریان روسی قرار خواهد داد. این مشخصه ها برای ادغام کردن تامین پولی جمعی شناخته شده به عنوان قابلیت مشتریان برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر قیمت ساخت محتوا است. آنها علاوه بر این مدعی شدند کدام ممکن است همراه خود کمک روشی جدید قصد دارند دانش اینستاگرام را به Rossgram منتقل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید