خدایا خدایا به من می خواهم برکت داد به همان اندازه راه سعادت به خودخواهی من می خواهم آسیب نزند.


خدایا کمکم کن تا خودخواهیم به راه سعادت لطمه نزند.

به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند گرگان، «علی اصغر مهدان» در روستای سالیکنده اجتناب کرده اند قابلیت ها شهرستان کردکوی به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ آبان ۱۳۶۱ در قلمرو «موسیان» به مبایعه نامه رسید.

گزیده ای اجتناب کرده اند وصیت نامه شهید:

همراه خود شنیدن به فرمان امام باید هجرت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دعوت حسین زمان این روح الله است مشابه غرش حسین به بیک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصغر علیه السلام شش ماه حرکت کرد.

حالا کدام ممکن است ملاک برآورده شد، انتخاب گرفته شد کدام ممکن است هجرت، مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه باشد. شناخته شده به عنوان خدمتگزار جوان مکتب اسلام انتخاب بدست آوردم {در این} جهاد نوزاد به جبهه های حق علیه باطل اعزام شوم.

خدایا هدایتم کن کدام ممکن است خودخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی غول پیکر سوراخ بینی به این مد مبارک لطمه نزند. خدایا به من می خواهم ایمان عطا کن به همان اندازه به رسالتم در قبال مردمان محروم کردستان حرکت کنم. خداوند مرا در طاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی یاری فرماید. وقتی معشوق مرا بخواهد باید همراه خود سرعت بروم. از جز او را انتخاب کنید و انتخاب کنید (خدا) عزیزانم کسی را نداریم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مبایعه نامه من می خواهم اسلحه مرا به پایین نگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قلعه مرا غیر از من می خواهم پر نکنید.

ما به همان اندازه فینال قطره خونمان در جبهه می جنگیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فینال نفس می گذریم، از آمده ایم به همان اندازه همراه خود خون شخصی درخت انقلاب را بارورتر کنیم. چون من می خواهم مال کسی نیستم من می خواهم اجتناب کرده اند خدا هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دستان باید توکل دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر وقت بخواهد به او سرعت می‌دهم.

ملت حزب الله ایران، ملت قهرمان ایران کدام ممکن است انقلاب را همراه خود سربلندی به پیروزی رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتحاد شخصی همراه خود تمام چشم اندازها اجتناب کرده اند دستاوردهای انقلاب پاسداری کنید از این انقلاب عالی وعده الهی است.

خدایا ایمانم فرما به همان اندازه در جوانی بی صبرانه منتظر بمانم به همان اندازه عروس پاک مبایعه نامه را در آغوش بگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای داماد، کفن سرخ را بر تن کنم. خداوند به ما توفیق در سبک ممکن است عنایت فرماید.

مسکن مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده باشد هر دو نباشد. با این حال افرادی که هدف بزرگی را می شناسند ایمان هستند. در راه خدا می جنگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی کفر هلاک می شوند. من می خواهم ساده (به خاطر خدا) همین جا ماندم.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید