داستان فاجعه بمباران حلبچه


گمشده را در بیمارستان پیدا کنید«آقای شیخ پور» راوی دوران حفاظت مقدس در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار دفاعی امنیتی حفاظت پرس اجتناب کرده اند مفقودین پیدا شده در بیمارستان طالقانی ذکر شد: کشته شدن عالی خانم و مرد. در آن نقطه در اورژانس بیمارستان طالقانی شناخته شده به عنوان پرستار مشغول به کار بودم.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند آن ساعت شب‌ها پیرمردی نابینا را عرضه بدست آوردم کدام ممکن است فوق العاده از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتوان بود، معصومیت خاصی در چهره‌اش دیده می‌شد کدام ممکن است فضایل سفیدش تعدادی از برابر شده بود، زبانش را نمی‌متوجه شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جملاتش ناآشنا بود. ساده اجتناب کرده اند آه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناله اش متوجه شدم چقدر ناراضی است.دکتر ویزیتش کرد.همراه خود وجود آزمایشات زیادی کدام ممکن است روی بدنش انجام دادیم متوجه شدیم کدام ممکن است اشکال بدنی ندارد.آهسته گریه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ چیزی روی تختش دراز کشید. تنها کاری کدام ممکن است می‌توانستیم بکنیم این بود کدام ممکن است عالی سرم خورده شدن‌ای به آن است وصل کنیم به همان اندازه او را آسانسور کنیم. ناراحت شدیم از هیچ‌کس نفهمید کدام ممکن است چه می‌گوید.

راوی پرستار ذکر شد: «تعدادی از روز اندازه کشید به همان اندازه عالی وابسته ارتوپد به طور تصادفی به اتاق او به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال را به او ذکر شد. او ذکر شد: «گویش او احتمالاً مختص جهان حلبچه است. در بخش ما، عالی زن جوان اهل حلبچه در بیمارستان بستری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است زبان او را بفهمد.»

شیخ پور افزود: انتخاب گرفتیم خانم را اجتناب کرده اند اورژانس به اتاق پیرمرد منتقل کنیم. در حالی کدام ممکن است پاهایش آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنه هایی روی پاهایش آویزان بود، او را همراه خود هشدار موجود در آسانسور گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی آرام به تشک پیرمرد رساندیم. ما قبلاً این موضوع را به خانم مشاوره بودیم. در حالی کدام ممکن است خانم بلند می شد به همان اندازه همراه خود پیرمرد صحبت تدریجی، به سرعت گریه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صدای بلند آغاز به گریه کرد! صدای گریه هایش در دل ما می سوزد!

پیرمرد همراه خود گوش دادن به صدای دخترک انگار داشت نفس معاصر می کرد! او به سختی اجتناب کرده اند رختخواب بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دستی لرزان صورت خانم را حساس کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را بوسید، صحنه به قدری باور نکردنی بود کدام ممکن است مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران حاضر در اتاق همراه خود پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم گریه می کردند. خانم چیزی جز پیرمرد بی جا ای نبود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بمباران حلبچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی آنها او را اجتناب کرده اند انگشت داد.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید