سرلشکر سلیمی; اجتناب کرده اند امتحان شده برای دعوت بهائیان به اسلام به همان اندازه حفاظت مشروع اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد ایران در مجامع در سراسر جهان


سرلشکر سلیمی;  از تلاش برای دعوت بهائیان به اسلام تا دفاع مشروع از منافع ایران در مجامع بین المللیبه گزارش خبرنگار حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد دفاعی مطبوعات، نظامی تحمل فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا انحلال نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک نظامی بی طبقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد توسط منافقین، سربازان از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده های از ما قرار گرفت. . هدف آنها تضعیف تکیه گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام انحلال آن بود.

محمد سلیمی در سال ۱۳۱۶ در خانوار ای مذهبی در مشهد مقدس به دنیا به اینجا رسید. پدرش کارمند راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش خانه دار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کودکی به در کنار خانوار به تهران نقل وضعیت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گذراندن فاصله ابتدایی {به دلیل} کنجکاوی پدرش به لباس ارتش در سال ۱۳۳۳ وارد دبیرستان ارتش شد. در سال ۱۳۳۶ همراه خود کنکور ششم وارد دانشکده افسری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۴۰ در موضوع ارتباطات فارغ التحصیل شد.

اجتناب کرده اند سال ۱۳۴۱ به همان اندازه ۱۳۴۹ به طور منظم در سمت هایی اجتناب کرده اند جمله فرماندهی جامعه ارتباطات پادگان به همان اندازه سروانی گروهان ارتباطات در یگان های مختلف نظامی خدمت کرد. اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۷/۵/۱۷۴۹ لغایت ۰۴/۱۳۵۰ برای گذراندن زبان انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله برتر به آمریکا اعزام شد. وی پس اجتناب کرده اند بازگشت اجتناب کرده اند آمریکا شناخته شده به عنوان درک قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تله تایپ در وسط آموزش مخابرات نظامی، سال ها به تدریس قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی مخابرات صنوبر.

پس اجتناب کرده اند تصدی فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد در سال ۱۳۵۷ شناخته شده به عنوان رئیس فاصله های فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد نبرد های نامنظم منصوب شد. اجتناب کرده اند سال ۵/۳/۱۳۵۸ {به سمت} وزارت حفاظت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته تاریخی ۱/۳/۱۳۵۹ {به سمت} دبیر شورای برتر ایمنی سراسری منصوب شد. سرهنگ محمد سلیمی در گذشته تاریخی ۸/۱۱/۱۳۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ ۲۳۳۳ مجلس شورای اسلامی شناخته شده به عنوان وزیر حفاظت مورد اعتقاد قرار گرفت. مستشار ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرس ویژه رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس شورای برتر حفاظت به همان اندازه سال ۱۳۶۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته تاریخی ۱۰/۱۰/۶۸ مستشار ارتش نیروی زمینی فرماندهی معظم کل قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای (ذلت آور) آغاز به خدمت کردند.

در گذشته تاریخی ۱/۳/۷۹ به سطح سرلشکری ​​نائل به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} فرماندهی کل نظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. وی در گذشته تاریخی ۲۰/۶/۸۴ اطمینان حاصل شود که تحمیل جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه به کارگران جوان استعفای شخصی را تقدیم کرد کدام ممکن است مورد قبول فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفت. مشاور فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) در امور ارتش همراه خود صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص.

وی در کل دوران خدمت در تمامی پاسخگویی های شخصی در راستای نیازها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت فقیه به بهتر از نحو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملایمت به وظایف شخصی حرکت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سلسله مراتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای شخصی ارتباط مستحکمی داشت. ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهایی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به محافظت بیت المال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شئونات اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش فوق العاده ظریف بود.

او در جوانی همراه خود منصفانه شخصیت مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فعالان محله کدام ممکن است در آن نقطه در راه فروش بهائیت کشتی می کرد، شناخته شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند اعضای پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی محله بود. ساواک ورزش شخصی علیه این فرقه را ضد اطلاعاتی خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تحمل تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مکان ها.

در سال ۱۳۴۳ در گزارشی علیه دانش نظامی، جزوه ای به تماس گرفتن «{چه کسی} در پیش بینی دنیاست؟» چاپ شده کرد. همراه خود ملاحظه به مقدمه امام زمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد ایشان برای چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن انواع زیادی اجتناب کرده اند آن در بین نیروهای تکیه کن به نظامی، گروه ضد جاسوسی نظامی همراه خود مخالفت همراه خود گلوله کردن آن در بین نظامیان، همراه خود تخلیه هر گونه کتاب پاسخ داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشریات غیر مرتبط همراه خود نظامی. اجتناب کرده اند اختیارات شورای برتر زیبایی شناختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا دیگری همراه خود تقاضا ایشان مخالفت کرده است.

در سال ۱۳۴۷ مصادف همراه خود میلاد حضرت علی (علیه السلام) به دعوت جمعی اجتناب کرده اند روحانیون زنجان در مراسمی به همین رویداد در مسجد سید زنجان همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند علما برگزار شد. اجتناب کرده اند سران لشکری، افسران اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ساواک زنجان علیه بهائیان سخنرانی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت امام علی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی پیش بینی امام مهدی (عج) را دقیق می تدریجی. بر او) کدام ممکن است در هوش او آینه است. اجتناب کرده اند طریق ساواک کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن احضار، بازجویی، بازجویی تبدیل می شود.

محمد سلیمی در بازجویی می گوید: مسلمان تعهد شخصی از آن آگاه است کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش ورزش فرقه تدابیری متعهد شدن تدریجی. اجتناب کرده اند این رو به ۱ صفحه بحث مذهبی اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اکثر شهرها بازدید کرد به همان اندازه شناخته شده به عنوان واعظ تبلیغ تدریجی».

بازپرس وی ذکر شد کدام ممکن است ورزش خواهید کرد بوتلگ است، لذا محمد سلیمی پاسخ داد کدام ممکن است ورزش برخی اجتناب کرده اند افسران همراه خود لباس ارتش به نفع بهائیان قانونی است، با این حال صحبت ممکن است با اشاره به امام ولی عصر (عج) است. چقدر غیر قانونی به نظر می رسد شد وی یکپارچه داد کدام ممکن است در همه زمان ها در دوره ها همراه خود بهائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانانی کدام ممکن است در شرف بهائی شدن بودند نمایندگی می‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون توانسته است بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ بهایی را به اسلام منتقل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۲۰۰۰ نفر را اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در اسلام منع تدریجی. ارتش غیرنظامیان مجاز به بخشی از به محله بهائی هستند.

در گذشته تاریخی ۲۶/۷/۵۱ ۳۰ نفر اجتناب کرده اند همرزمانش برای برهم زدن گفتمان بهائیت در تهران تجمع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلامیه هایی را علیه بهاییانی کدام ممکن است توسط پلیس دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازجویی مجدد به تجهیزات ضد جاسوسی عرضه داده شده بودند منتشر شده کردند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی شد. در گذشته تاریخی ۳۰/۱۰/۵۷ ضداطلاعات وی را شخص خاص مذهبی، غیرقابل اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی امام خمینی راه اندازی شد کردند.

افسران، سطح داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متدینین نظامی در رژیم شاه عملکرد فوق العاده پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی بدیلی در پیروزی انقلاب بر منصفانه ظالم، روشنگری، راه اندازی ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آنها همراه خود روحانیت داشتند.

اجتناب کرده اند جمله افسرانی کدام ممکن است عملکرد فوق العاده سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثری داشتند، شاهزاده سرلشکر محمد سلیمی بود. در دوران پیروزی انقلاب همراه خود سطح سرهنگی در وسط آموزش ارتباطات نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} داده ها دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دینی در قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهج البلاغه در راه اندازی فرزندان مؤمن عملکرد فعالی داشت. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روشنگری جنایات رژیم پهلوی، مفیدی در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب ۵۷ تفریحی می کرد.

سلیمی به محض پیروزی انقلاب اسلامی به در کنار جمعی اجتناب کرده اند همفکرانی چون سرهنگ فروزان (رئیس ستاد اروند در حفاظت مقدس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرهنگ محمد رحیمی (معاون وزیر حفاظت در سالهای ۶۳-۶۰) ، کمیته مرکزی انقلاب اسلامی را تشکیل داد. این کمیته کدام ممکن است السلیمی یکی اجتناب کرده اند ارکان بی نظیر آن بود، عملکرد مهمی در محافظت، راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقای نظامی داشت. کمیته هایی کدام ممکن است در لشکرها، گردان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بی طرفانه نظامی در شهرها تشکیل شده بودند همراه خود این کمیته مرکزی ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق داشتند. این کمیته ها برای حفاظت اجتناب کرده اند پادگان ها، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات حیاتی ملت اجتناب کرده اند غارت اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات، محافظت بیت المال، محافظت انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان دادن به امور انقلاب تشکیل شد.

حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد شاهزاده سلیمی {در این} گروه اجتناب کرده اند تذکر تسلط بر امور دینی به طور قابل توجهی قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهج البلاغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فصیح آن در فریب دادن کادر یگان های خارج اجتناب کرده اند وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به سایر افسران کشوری فوق العاده مؤثر بود. . انقلاب اسلامی. صداقت، صراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار بر خطا اجتناب کرده اند عملکرد های بارز شاهزاده سلیمی بود. چکیده اینکه امیر سلیمی یکی اجتناب کرده اند زبده ترین افسران نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری یکی اجتناب کرده اند آگاه ترین نیروهای ارتش ملت در امور اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی بود، به منظور که لقب «شیخ محمد» به او گرفت.

شاهزاده سلیمی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دفتری را برای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پرسنل در پاسخگویی های مهم فرماندهی یگان های نظامی ساختمان کرد. به مرور زمان این محل کار به تماس گرفتن کمیته ارتش امام خمینی (ره) تنظیم شناسایی داد. امیر سلیمی در روزی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت مشاور امام راحل در شورای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی بودند شناخته شده به عنوان رئیس ستاد وی ورزش می کرد.

در آن نقطه نظامی تحمل فشار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا انحلال نظامی، نظامی یکپارچه بی طبقه، توسط منافقین، مبارزان قابل اعتماد از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار زیادی در بین افراد نهادینه شد. هدف آنها تضعیف تکیه گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام انحلال آن بود. امیر سلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر همفکران شخصی به خدمت حضرت امام (ره) رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تشریح اوضاع، سریع کردند زمانی را شناخته شده به عنوان روز نظامی تصمیم گیری کنند به همان اندازه نظامی همراه خود لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت ارتش در جاده ها راهپیمایی تدریجی. کدام ممکن است مورد تایید حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ۲۹ فروردین شناخته شده به عنوان روز نظامی تصمیم گیری شد.

همراه خود آغاز نبرد، مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهزاده سلیمی اجتناب کرده اند جبهه ها بازدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع جبهه ها را اجتناب کرده اند نزدیک تجزیه و تحلیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های اجباری را صادر کردند. شاهزاده سلیمی {در این} زمان در راه اندازی جنگهای نامنظم شهید شمران عملکرد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ریاست ستاد جنگهای نامنظم منصوب شد. همراه خود حضور امیر سلیمی {در این} ستاد، راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن افسران در بخش نبرد های نامنظم قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدتر شد. مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهزاده سلیمی در آزادسازی سوسنگرد عملکرد مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزنده ای داشتند.

شاهزاده سرلشکر سلیمی فرماندهی بود کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای افزایش اوضاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بنیه ارتش نظامی به کار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش اجتناب کرده اند هیچ کوششی دریغ نکرد. وی به تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود پرسنل اهمیت زیادی می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت ویژه ای به مدیران زیرمجموعه با اشاره به بازرسی می داد.

در زمان فرماندهی نظامی وی ۲ مناسبت غول پیکر در کشورهای فراگیر ایران رخ داد، یکی حمله آمریکا به افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس حمله آمریکا به عراق. در واقع حضور آمریکا در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق ایران تهدیدی برای نظامی جمهوری اسلامی ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه همراه خود اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت پاسخگویی کار می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کردند نظامی را در آمادگی درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی در مخالفت با پتانسیل ها نگه دارند. تهدیدها وی مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چابکی ناهموار را به نیروهای مسلح راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین رزمایش عملیات ناهموار را در حین فرماندهی انجام داد.

او یکی اجتناب کرده اند معدود فرماندهانی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند نزدیک در صحنه عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش نمایندگی داشت. در زمانی نامشخص در آینده به ۱ زیردریایی نیروی دریایی اصل داد کدام ممکن است {به سمت} تنگه هرمز حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش همراه خود هلیکوپتر اجتناب کرده اند کشتی خارک پیاده شد. امیر سلیمی (حدود ۶۷ ساله) اجتناب کرده اند آنجا {به سمت} «جمینی» سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تماشای پرتاب اژدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد به هدف، وارد زیردریایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد تنگه هرمز شد. امیر سلیمی شخصی در محل حضور داشت به همان اندازه بداند این زیردریایی ظرفیت شلیک اژدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری را دارد. در همه زمان ها می ذکر شد: آمریکا همانی است کدام ممکن است آرزو داری باشی، هر کدام ممکن است آرزو داری باشی، هر قدرتی کدام ممکن است آرزو داری… باشی پروژه خودت را انجام بده. “خودت را محکم کن.”

اگر بخواهیم بگوییم او در مدیریت نظامی چه عملکرد هایی دارد، جدیت، صلابت، وقار، متانت، صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتداری است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان فرمانده نظامی در همه جهان ها چه در برابر این زیردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در مخالفت با کلاس های برابر اجتناب کرده اند شخصی آرم داد. هر دو در کلاس های بعدی در سال ۱۳۶۰ وزارت حفاظت همراه خود مشکلات بزرگی مواجه بود. ممکن است بودم. اولین مورد پشتیبانی نبرد اجتناب کرده اند تذکر دارایی ها ویکی، نبرد هایی است کدام ممکن است ایران همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بر بالا معاملاتی داشته است کدام ممکن است {به دلیل} انقلاب در محله حقوقی در سراسر جهان مختل شده است.

امیر سلیمی در شرایط سختی کدام ممکن است پوچی کشورمان تحریم های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش کرد، وزیر حفاظت شد. موفقیت عملیات ۶۰ به همان اندازه ۶۲ مرهون مدیریت، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت کارخانجات دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین از کیت ارتش یگان های نیروهای مسلح در تمامی جبهه های حفاظت مقدس بود. تمامی دعاوی اتباع آمریکایی علیه ایران همراه خود حدود ۱۳۵۰ فقره محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده گرفته نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها {در این} زمینه سودآور به اکتسابی دیناری اجتناب کرده اند ایران نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجموع مطالبات نمایندگی های آمریکایی کدام ممکن است بالغ بر سه میلیارد دلار بود. ساده ۱۵۰ میلیون دلار.. تاییدیه وزارت حفاظت ملایم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه نادیده گرفته نمی شود.

حدود ۵۵۰ قطعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت برای ۷۴۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی از کیت ظریف ارتباطی به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند تن میلیون دلار همراه خود کمک مؤثر وزارت حقوقی وزارت حفاظت علیه کلیه نمایندگی های آمریکایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایران شکایت کرده اند اکتسابی شده است. اجتناب کرده اند ۱۰۰ قرارداد انگلیس، ۴۶ قرارداد تسویه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کشتی خارگ به ایران عرضه گرفت کدام ممکن است اگر ایران دیر وارد حرکت می شد، شناخته شده به عنوان بدهی به ایران به هند واگذار می شد.

در دوران مسئولیتش کدام ممکن است در کمیته ارتش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زودی کدام ممکن است در وزارت حفاظت بود کارهای خوبی انجام داد اجتناب کرده اند جمله روز راه اندازی نظامی، پشتیبانی پادگان، تشکیل سپاه پاسداران، نظامی. به حفاظت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی در نظر گرفته شده کرد. چیز خوب در مورد ایران در مجامع در سراسر جهان

امیر سلیمی منصفانه جمله داشت: «باید کاری کنیم کدام ممکن است در قبر پاسخگو باشیم، یعنی در نظر گرفته شده کنیم تعدادی از دوم تولید دیگری مردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در قبر بگذارند، باید پاسخ این است بدهیم». این آرم اجتناب کرده اند اعتقادات مذهبی این شخص غول پیکر جانباز میهن عزیزمان جمهوری اسلامی ایران بود.

گزارش محمدرضا زاده

انتهای پیام/۳۶۱


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید