مدارس اجتناب کرده اند ۵ آوریل باز خواهند شد


اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ کلیه مدارس ملت به صورت حضوری ورزش شخصی را تحریک کردن می کنند به همان اندازه شاهد تداوم ورزش های آموزشی در سال تحصیلی جاری باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید