نقض حقوق بشر در روز روشن/ جنایت بی سابقه عربستان سعودی در اعدام ۸۱ مسلمان


نقض حقوق بشر در روز روشن/ جنایت بی سابقه عربستان سعودی در اعدام 81 مسلماندر حالی کدام ممکن است عربستان سعودی در زمان ولیعهد محمد بن سلمان آرزو کرد اصلاحات اجتناب کرده اند طریق دادن آزادی های ظاهری به افراد است، جنایت هولناک اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر در تعدادی از روز قبل یک بار دیگر به نظر می رسد شده است. ملایم کرده کدام ممکن است ماهیت رژیم سعودی همراه خود جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم آمیخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تنظیم نیست.

تنها تعدادی از هفته پس اجتناب کرده اند اظهارات محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی مبنی بر برقراری روابط همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ابراز تاسف اجتناب کرده اند ترور جمال خاشجی، روزنامه نگار منتقد سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای وی برای اصلاح در عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وجهه این ملت. جهان اجتناب کرده اند اعدام ۸۱ نفر توسط افسران سعودی به اتهام آنچه “تروریسم” نامیده تبدیل می شود، شوکه شد.

در واقع انجام چنین اعدام های دسته جمعی در مقامات های زودتر در عربستان بی سابقه نیست. با این حال این بار بهترین اعدام ها در گذشته تاریخی اخیر عربستان {اتفاق افتاد}. زمان بندی آن به طور قابل توجهی همراه خود ملاحظه به تمایل سعودی ها به نادیده گرفتن قتل جمال خاشقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده سیاه عربستان سعودی برای حقوق بشر در محافل غربی اهمیت دارد. علاوه بر این این، اعدام دسته جمعی این اشخاص حقیقی صفحه جدیدی در درگیری یمن باز کرد. از سه نفر اجتناب کرده اند اعدام شدگان متعلق به جنبش انصارالله بودند کدام ممکن است یمنی ها را به انتقام تحریک می تنبل.

فینال اعدام دسته جمعی در عربستان سعودی در ژانویه ۲۰۱۶ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} اعدام شدگان ۴۷ نفر اجتناب کرده اند جمله خوب روحانی شیعه دیگری مقامات کدام ممکن است در عربستان سعودی نشانه می کردند، وجود داشت. در سال ۲۰۱۹، عربستان سعودی ۳۷ شهروند سعودی را کدام ممکن است اصولاً آنها اجتناب کرده اند اقلیت شیعه بودند، {به دلیل} جرایم مرتبط همراه خود تروریسم {در سراسر} ملت اعدام کرد.

علاوه بر این این، عربستان سعودی سرهای بریده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد محکومان تندرو را شناخته شده به عنوان هشداری برای دیگران در ملاء عام به تیرک سنجاق کرد. مصلوب شدن پس اجتناب کرده اند اعدام غیر معمول است، با این حال در عربستان سعودی در حال وقوع است.

کشتار شیعیان عربستان نقض بدیهی حقوق بشر است

شیعیان کدام ممکن است عمدتاً در مناطق نفت خیز شرق عربستان سعودی اقامت می کنند، مدت هاست کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ساکنان سطح ۲ همراه خود آنها رفتار تبدیل می شود. اعدام شیعیان در بازتاب باعث ناآرامی های قلمرو ای شد. همراه خود این جاری، عربستان سعودی در امتحان شده برای کاهش فشار در کل سال‌ها، به مذاکره دیپلماتیک همراه خود رقیب شیعه شخصی ایران یکپارچه می‌دهد.

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، اجتناب کرده اند زمان به توانایی رسیدن در دوران سلطنت پدرش، بیشتر و بیشتر ای اقامت را در عربستان سعودی تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد کرده است، اجتناب کرده اند جمله افتتاح سینما، فعال کردن به دختران برای رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش اختیارات کمیسیون این ملت برای فروش مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند منکر {در این} ملت. کشوری کدام ممکن است مدتی پیش در نتیجه ترس شد. اجتناب کرده اند افراد.

همراه خود این جاری، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند کدام ممکن است ولیعهد سعودی اصل ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکه تکه کردن جمال خاشجی، ستون‌نویس واشنگتن پست را در حالی صادر کرد کدام ممکن است او بر حمله ها اثیری در یمن کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامی شد، نظارت می‌کرد.

در گذشته اجتناب کرده اند این اعدام‌ها، کدام ممکن است گروه‌های حقوق بشر آن را خوب حمام خون توضیح دادن کردند، این امید وجود داشت کدام ممکن است عربستان سعودی {به سمت} خوب عفو نهایی حرکت تنبل کدام ممکن است همراه خود آزادی رایف بداوی وبلاگ‌نویس سعودی تحریک کردن شد. پیش اجتناب کرده اند این، سعودی ها، پرانرژی لوجین الحثلول را اجتناب کرده اند زندان آزاد کردند، با این حال او مشابه با سایر سردبیران همچنان ممنوع السفر است. به همین دلیل به نظر می رسد مانند است آزادی آنها در {پاسخ به} تقاضا آمریکا برای بازنگری در شرایط زندانیان آزادی دقیق در عربستان سعودی صورت گرفته است.

محمد بن سلمان اخیرا در مصاحبه ای همراه خود روزنامه آمریکایی ترانس آتلانتیک تاکید کرد کدام ممکن است {نمی تواند} تصمیم عفو صادر تنبل. علاوه بر این این، اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر بالقوه است در نتیجه نبرد بین رژیم سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعیان عربستان در شرق این ملت شود.

اینکه ۴۱ نفر اجتناب کرده اند اعدام شدگان ساکن قلمرو شیعه نشین قطیف و سه نفر اجتناب کرده اند آنها متعلق به جنبش انصارالله یمن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی وزارت ملت عربستان بر این موضوع است کدام ممکن است اعدام شدگان دارای ایده ها انحرافی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها اتصال داشته اند. خارج اجتناب کرده اند. رویدادها، سؤالات کسب اطلاعات در مورد آنها پیام هایی را تحمیل می تنبل کدام ممکن است محمد بن سلمان می خواست اجتناب کرده اند این طریق منتقل تنبل.

واقعیت اینجا است کدام ممکن است محمد بن سلمان قصد دارد شیعیان سعودی را به اتصال همراه خود طرف های خارجی متهم تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتهامات صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانه صلح جو شیعیان قطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاحساء ربطی به طرف های خارجی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ارتباطی همراه خود آنها ندارد. جنبه سیاسی

گزارش امیر قشقایی

انتهای پیام/۳۴۱


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید