پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۴ هزار نفر اجتناب کرده اند آذربایجان غربی به سرزمین راهیان آفتاب اعزام شوند


پیش بینی می شود 4 هزار نفر از آذربایجان غربی به سرزمین راهیان نور اعزام شوندسرهنگ عزت الله ابراهیمی رئیس گروه گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه شهدای آذربایجان غربی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار حفاظت پرس در ارومیه ذکر شد: امسال پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه در استان آذربایجان غربی نیز آغاز به کار کردم.

وی ذکر شد: بحث راهیان آفتاب یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهمی است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان منصفانه تکنیک زیبایی شناختی به آن است ردیابی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجرای دقیق آن تاثیری دائمی در سوئیچ خوب ارزش های حفاظت مقدس به حفاظت مقدس می تواند داشته باشد. فناوری جدید’.”

ابراهیمی همراه خود ردیابی به تعبیر مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند راهیان آفتاب مبنی بر اینکه راهیان آفتاب فناوری نوینی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند معدن ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در حفاظت مقدس است، افزود: بر این ایده امتحان شده می کنیم به همان اندازه آنجایی کدام ممکن است در توان داریم در این مد انجام دهیم. دوم ای اجتناب کرده اند این حرکت زیبایی شناختی غافل نشویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایثار، از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه را {به درستی} در محله توسعه دهیم.

وی ذکر شد: امسال طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} حدود ۴ هزار نفر اجتناب کرده اند آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی حفاظت مقدس جنوب ملت اعزام می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی فینال اعزام ۶ فروردین ۱۴۰۱ {خواهد بود}.

انتهای پیام/


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید