{کاهش سرعت} وب در ایران یکپارچه دارد


بر ایده فینال گزارش اسپیدتست، سرعت وب در کنار ایران همراه خود سه افت به ۸۰ پله سقوط کرده است.

سرعت تدریجی وب نیز همراه خود افت ۴ پله ای به رتبه ۱۴۵ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید