گیلشهر در آستانه عید نوروز
قلمرو کلشهر مربوط به سایر عوامل مشهد جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای عجیبی دارد، مردمان سعی می کنند کارهای باقی مانده شخصی را به همان اندازه عید نوروز انجام دهند. مهاجران افغانستانی مقیم گلشهر نیز شخصی را برای سال جدید کنار هم قرار دادن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پذیرایی اجتناب کرده اند مهمانان شخصی کنار هم قرار دادن می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید