۱۰۷ نفر در سه روز در حوادث رانندگی جان باختند/ بالا اولین پروازهای نوروزی


پلیس راه 500*667 - 107 کشته در تصادفات رانندگی در سه روز / اولین پیک سفر نوروزی را آغاز کرد.

به گزارش «بامردم» به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران; سردار سید تیمور حسینی {در این} خصوص ذکر شد: اولین پیک سفرهای نوروزی در بزرگراه های در سرتاسر ملت تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم این مثال به همان اندازه اول فروردین شکسته نشده داشته باشد. در جاری حاضر شاهد افزایش کمیت تردد در بزرگراه های ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت درست مثل سال قبلی معمولی کمیت تردد ۲۹ سهم افزایش داشته است.

وی همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر شاهد بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای در محورهای شمالی به طور قابل توجهی بزرگراه چالوس هستیم، ذکر شد: علاوه بر این در بزرگراه امام رضا (علیه السلام)، محور اصفهان – شیراز، آزادراه تهران – قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران – کرج نیز در جاری حرکت هستیم. شاهد کمیت زیادی هستند. حرکت خودرو.

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود خاص اینکه متاسفانه اجتناب کرده اند زمان اجرای قالب نوروزی تاکنون شاهد شش حادثه رانندگی همراه خود بیش اجتناب کرده اند سه کشته بوده ایم، ذکر شد: در مجموع اجتناب کرده اند زمان اجرای قالب تاکنون ۱۰۷ نفر بر تأثیر حوادث رانندگی جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند. بعد از همه این آمار نسبت به افزایش کمیت تردد نسبت به در گذشته به همان اندازه حدودی کاهش پیدا کرد با این حال به تذکر ما منصفانه نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این امر اجتناب کرده اند رانندگان تقاضا داریم مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را رعایت کنند.

حسینی همراه خود خاص اینکه تا حد زیادی این تصادفات {به دلیل} رعایت نکردن مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی رخ داده است، ذکر شد: آنچه کدام ممکن است آمار ما آرم می دهد اینجا است کدام ممکن است ۸۲ سهم تصادفات {در این} ایام {به دلیل} سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، خستگی، خواب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم در بالای همه چیز خودرو است. ماشین.

همراه خود ردیابی به ناپایداری جوی در برخی اجتناب کرده اند محورها به طور قابل توجهی محورهای واقع در استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب، اجتناب کرده اند رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران درخواست شده است شد همراه خود آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت بیشتری در مسیر درست تردد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه زمستانی را برای مواقع حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مترقبه به در کنار داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید