ادعا بسیار قدرتمند عناصر تصادفات نوروزی/ ۳۷ نسبت حوادث کودتا


صفحه نخست اطلاعات ایران ادعا بسیار قدرتمند عناصر تصادفات نوروزی/ ۳۷ نسبت حوادث کودتا

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی:
بر مقدمه آمار متأسفانه ۱۰۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته ۱۲ نسبت کاهش نماد می دهد.
حوادث جراحات نیز ۱۴ نسبت کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت خیابان ای ۲۹ نسبت مرتفع است.
۲۶ نسبت تصادفات اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ به همان اندازه ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ نسبت تصادفات نیز اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ به همان اندازه ۱۶ رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید