بالا اپیدمی کووید-۱۹ فوق العاده در اطراف است


مارگارت هریس در یک واحد کنوانسیون خبری در ژنو اظهار داشت: بالا همه گیری فوق العاده در اطراف است. وی افزود: ما قطعاً در میانه عالی اپیدمی هستیم.

بر ایده گزارش گروه بهداشت جهانی، پس اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند عالی ماه کاهش، میزان ابتلا به ویروس کووید در هفته قبلی در سراسر جهان افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای محدود کننده شیوع این بیماری در برخی اجتناب کرده اند مناطق آسیا اجتناب کرده اند جمله چین قرنطینه اعمال شد.

این آژانس تاکید کرد کدام ممکن است سویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع فرعی Omicron را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لغو برخی {محدودیت ها} در نتیجه افزایش عفونت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید