تصویری اجتناب کرده اند جو بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش اوج سفره هفت سین – قدس وب مبتنی بر | ایستگاه خبری


جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیل بایدن نوروز را به همه از ما کدام ممکن است آن را {در سراسر} جهان جشن می گیرند تبریک می گویند.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیل می خواهیم بهتر از نیازها را برای همه از ما کدام ممکن است نوروز را {در سراسر} جهان جشن می گیرند، ابراز کنیم، سفر نوروزی به معنای در اطراف سفره نوروزی مخلوط شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین اجتناب کرده اند اعضای خانواده، اندیشیدن به برکت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقبال اجتناب کرده اند فصل جدید نوروز مبارک!

دیدگاهتان را بنویسید