خاطرات حفاظت مقدس (۲۹ اسفند)


خاطرات دفاع مقدس (29 اسفند)رویدادهای مهم در زمان حال در تقویم شمسی (۲۰ مارس)

• تصویب سراسری شدن صنعت نفت ایران (۱۳۲۹ ه.ش.)

• ولادت شهید محمد نیب زاده (شهر یزد یزد) (۱۳۳۸ هجری قمری).

• بیانیه سوگند خورده شهید حسن صفری رینانی (استانداری البرز، شهرستان کرج) (۱۳۵۹)

• انهدام نیروهای ضد انقلاب در جهان بیشمک مریوان توسط نیروی اثیری نظامی (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید مسعود حججی ابوالحسنی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده آقای غلامرضا قاسمی (استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید علی اصغر جعفریان اول فخرآباد (خراسان رضوی، شهر باغستان، روستای فخرآباد) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید ابراهیم جمالی (استان اصفهان، شهر فلافرجان، شهر قهدرجان) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید محمد رحیم مسعودی (استان اصفهان، شهر کاشان، روستای علوی) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید مهدی دهقانی الشورکی (استان یزد، ناحیه میبود) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید عطاءالله نظمی پور (استان مازندران، استان نوشهر) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید اسماعیل ناظمی بیدغلی (استان اصفهان، شهرستان آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل) (۱۳۶۰)

• بیانیه سوگند خورده شهید خسرو سلیمانی بیشلاوی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۱)

• بیانیه سوگند خورده رمضان صادقی العبادی (استان اصفهان، شهر برخر) (۱۳۶۱)

• بیانیه سوگند خورده شهید مهدی قلاسی (استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند) (۱۳۶۲)

• بیانیه سوگند خورده شهید محسن شریف (استان اصفهان، اصفهان) (۱۳۶۲)

• بیانیه سوگند خورده شهید علی شبرنگی (استان خوزستان کارون) (۱۳۶۲)

• بیانیه سوگند خورده شهید مصطفی کرمی نیا (استان قم، شهر قم) (۱۳۶۲)

• بیانیه سوگند خورده غلامحسین میرزاخانی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۳)

• بیانیه سوگند خورده شهید حسن رنجبر ریحان آبادی (استان مازندران، استان گلوگا) (۱۳۶۳)

• بیانیه سوگند خورده جواد شکری (استان مازندران، استان محمودآباد) (۱۳۶۳)

• بیانیه سوگند خورده شهید اسماعیل صادقی رئیس ستاد لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام (استان قم، روستای بیهند) (۱۳۶۳)

• بیانیه سوگند خورده شهید محمد ابراهیم ایوانی فرمانده تیپ جهاد السازنجی (استان خراسان رضوی، مشهد) (۱۳۶۴)

• بیانیه سوگند خورده شهید احمد نایجی (استان مازندران، استان امل) (۱۳۶۴)

• بیانیه سوگند خورده حمیدرضا معجونی زاده (استان مازندران، استان بهشهر) (۱۳۶۴)

• بیانیه سوگند خورده شهید علی مهدوی (استان مازندران، استان محمودآباد) (۱۳۶۴)

• بیانیه سوگند خورده شهید محمدتقی عبدالله (استان سمنان، شهرستان دامغان) (۱۳۶۴)

• بیانیه سوگند خورده شهید عباس شرفض آرانی (استان اصفهان، شهرستان آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل) (۱۳۶۵)

• بیانیه سوگند خورده حمیدرضا شکرجی (استان تهران، شهر تهران) (۱۳۶۶)

• بیانیه سوگند خورده شهید احمدرضا بهشتی (استان خراسان رضوی، استان قلات) (۱۳۶۶)

• بیانیه سوگند خورده یحیی اکبری (استان مازندران، شهرستان ساری) (۱۳۶۶)

• بیانیه سوگند خورده شهید مجتبی اویسی (استان قم، شهر قم) (۱۳۶۶)

• بیانیه سوگند خورده فرزالله خلیقی ام آباد (استان اردبیل، شهرستان خلخال) (۱۳۶۶)

• بیانیه سوگند خورده شهید میرهاشم مالگو (استان مازندران، شهرستان ساری) (۱۳۷۱)

• بیانیه سوگند خورده مهدی ترکمان تبریزی (استان تهران) (۱۳۷۵)

• بیانیه سوگند خورده شهید مدافع حرم علی رضا نوری (استان اصفهان، شهرستان تیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارونا، روستای خیرآباد) (۱۳۹۳)

• بیانیه سوگند خورده شهید مجید سلطانی (استان لرستان، شهرستان الیگودرز) (۱۳۹۵)

رهنمودها مهم در این زمان در تقویم میلادی (۲۰ مارس)

تهاجم ارتش آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس به عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن نبرد سوم خلیج فارس (۲۰۰۳)


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید