آرد نانوایی حاضر تبدیل می شود – بالاترین سطح مالی


سرپرست کل توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوایی گفتن کرد: اجتناب کرده اند ۲۰ اسفند ماه سهمیه آرد واحدهای نانوایی را در دهه اول فروردین ماه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز کالا صادر کردیم.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۱ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصاد به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، محمدحسن جلالی ذکر شد: تامین سهمیه را در ذهن داشته باشید. ارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب واحدهای نانوایی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۳ اسفند، به همین دلیل هیچ اعتراضی برای تامین آرد برای ایام تعطیل {وجود ندارد}.

جلالی می گوید: گندم سطح منصفانه همراه خود نرخ ۶۶۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم سطح ۲ همراه خود قیمت ۹۰۰ تومان به مقیاس کافی بر مقدمه نوع گندم در اختیار واحد تولیدی های آرد قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد در اختیار واحدهای نانوایی قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی نداریم. این اتصال همراه خود ملاحظه به پوشش تثبیت قیمت موارد اجتناب کرده اند سوی مقامات، تغییری در قیمت آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان در ملت نداریم.

بر مقدمه اطلاعیه بازرگانی مقامات، اختصاص سهمیه ویژه به برخی استان ها اجتناب کرده اند جمله مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان کدام ممکن است کاروان راهیان آفتاب در سفر نوروزی به آنجا {می رود} را فکر ایم. در برخی استان ها بیش اجتناب کرده اند ۱۰ روز سهمیه آرد را برای واحدهای نانوایی در تذکر گرفتیم.

دیدگاهتان را بنویسید