آسمان تهران در سه روز اول فروردین نیمه ابری است


به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، گروه هواشناسی در پیش سوراخ بینی وضعیت هوای تهران ادعا کرد در روزهای اول عید هوا ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم ابری {خواهد بود}. ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابری در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه ابری است. روز ۲۹ ماه هوا به سختی ابری همراه خود وزش باد در روز دوشنبه است.

هواشناسی

دیدگاهتان را بنویسید