اگر روز عید جریمه نشوید اجتناب کرده اند پلیس جایزه می گیرید


مسئله اجتماعی پلیس راهور:
اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند تا ۱۹ فروردین بین رانندگانی کدام ممکن است جریمه نشده اند قرعه کشی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ تجهیزات موتورسیکلت برقی به آنها می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید