ایران بدون در نظر گرفتن خفقان همه توطئه ها / نزاع ها در امان است


ایران با وجود خفقان همه توطئه ها / نزاع ها در امان استبه گزارش گروه اجتماعی حفاظت پرس ، سردار قاسم رضایی صبح دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ در رزمایش نوروزی پلیس پایتخت تصدیق شد: در این زمان اولین روز دسترسی قرن جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تجمع نماد می دهد. این میدان کدام ممکن است روح انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت شهداست، تصویر میدان عاشورا است.

وی افزود: ملت ما بدون در نظر گرفتن همه توطئه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسوسه هایی کدام ممکن است دانه ای را خفه می تدریجی به واسطه مقام معظم مدیریت در امان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استراحت است.

رضایی اظهار داشت: در این زمان در ملت ما بین همه ارگان ها وحدت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه با مردمان شهیدپرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی این انقلاب را پیش می برند. این انقلاب را در خارج اجتناب کرده اند مرزها در قالب مدافعان حرم می بینیم.

جانشین فرمانده ناگا اظهار داشت: دشمن آرام نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام جستجو در فتنه انگیزی است با این حال با از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مردمان این فتنه ها یکی یکی خنثی تبدیل می شود. در این زمان حاج قاسم را تصویر از دوام به سمت غرور جهانی می دانند.

وی افزود: ایران در این زمان اجتناب کرده اند تذکر اجتماعی با درایت رئیس معظم انقلاب اجرا می شود ۹ نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی.

انتهای پیام/۱۶۱


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید