بستری مجدد رئیس ۸۱ ساله شورای تهران در بیمارستان چمران/ ریه حاوی تاج گذاری شد


مهدی چمران - رئیس 81 ساله شورای شهر تهران مجدداً در بیمارستان بستری شد/ چمران از بیماری عروق کرونر قلب رنج می برد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دانستن درباره بیماری جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدنش در بیمارستان اظهار داشت: اجتناب کرده اند دیروز {به دلیل} تحریک کردن بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تذکر اسناد در بیمارستان بستری هستم.

وی یکپارچه داد: در جاری حاضر در بیمارستان بستری هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آموزش داده شده است اسناد به همان اندازه ۵ روز بلند مدت باید بستری شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پیش آگهی اسناد اجتناب کرده اند بیمارستان مرخص خواهم شد.

شهردار شورای شهر تهران همراه خود ردیابی به اینکه در جاری حاضر ریه وی دچار بیماری عروق کرونر روده ها است، اظهار داشت: الحمدلله را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای افراد جاری کلی ام خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص خواهم شد. پس اجتناب کرده اند انجام سطوح درمانی

دیدگاهتان را بنویسید