حاضر شده توسط دانشکده Dokuz Iul در ازمیر


دانشکده دوکوز لولو یکی اجتناب کرده اند دانشکده های دولتی ترکیه است کدام ممکن است در ۲۰ جولای ۱۹۸۲ در شهر زیبای ازمیر راه اندازی شد. این دانشکده توسط مؤسسه موسسات آموزش برتر ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدو ایجاد تاکنون توانسته به موفقیت های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی مناسبی انگشت یابد. چرا کدام ممکن است این دانشکده به آموزش، پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری اهمیت زیادی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در ارتقای استاندارد آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات آموزشی دارد.

دانشکده شیطان دوکوز در جاری حاضر حدود ۷۳۰۰۰ دانشمند، ۳۵۰۰ عضو هیئت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰۰ کارمند اجرایی در بخش های آموزشی دارد. هر ساله دانشجویان زیادی اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان {در این} دانشکده پذیرفته می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری تحصیل می کنند.

دانشکده دوکوز ایلول در جاری حاضر دارای ۱۵ مدرسه، ۱۰ موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج آموزش تکمیلی، ۳ دانشکده، ۶ دانشکده ماهر، ۱ دانشکده ماهر، ۶۰ وسط تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بیمارستان تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده است.

راه اندازی شد پردیس دانشکده دوکوز ایلول در ازمیر

پردیس ScienceAlert

 • مدرسه پزشکی
 • بیمارستان دانشکده
 • مدرسه فیزیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی
 • دانشکده پرستاری
 • موسسه علوم بهداشتی
 • مدرسه شرکت ها بهداشت ماهر
 • پزشکی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنومیک
 • موسسه انکولوژی

پرچم زرشکی بردیس

 • ساختمان اجرایی
 • وسط آموزش داده شود مادام العمر

بوکا ایفل بردیس

 • دانشکده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش
 • دانشکده متوسطه ماهر ازمیر

BOCA DOKOCISMILER بردیس

 • مدرسه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اجرایی
 • مدرسه حقوق
 • آموزشکده فنی ماهر دادگستری
 • دانشکده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بوکا
 • دانشکده ماهر ازمیر
 • موسسه علوم تربیتی
 • کالج زبان های خارجی

بوکا تنازیتپه بردیس

 • مدرسه علوم
 • مدرسه مدیریت بازرگانی
 • موسسه علوم اجتماعی
 • مدرسه ساختار، مدرسه مهندسی
 • مدرسه علوم دریایی، مدرسه هنرهای انصافاً
 • مدرسه هنرهای انصافاً، هنرستان هنرهای انصافاً

هاتای بردیس

 • مدرسه الهیات
 • مدرسه حرفه های دینی
 • موسسه تحقیق دینی

بردیس توربالی

 • هنرستان تربال

بردیس جیغ بزن

 • مدرسه علوم دریایی

بردیس severihsr

 • مدرسه مهندسی
 • گروه ژئوفیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژئومهندسی

بردیس صدا

 • مدرسه گردشگری رها مدیلی

کالج های آموزشی

 • مدرسه پزشکی
 • دانشکده پرستاری
 • مدرسه علوم
 • مدرسه علوم دریایی
 • مدرسه حقوق
 • مدرسه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اجرایی
 • مدرسه علوم بهداشت
 • دانشکده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش
 • مدرسه گردشگری
 • مدرسه ادبیات
 • مدرسه ساختار
 • مدرسه مهندسی
 • مدرسه هنرهای انصافاً
 • مدرسه مدیریت بازرگانی
 • مدرسه الهیات

دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر

موسسات

 • موسسه گذشته تاریخی انقلاب ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول آتاتورک
 • موسسه علوم دینی
 • موسسه علوم تربیتی
 • موسسه علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنون دریایی
 • موسسه هنرهای انصافاً
 • وسط تحقیقات زیست پزشکی ازمیر
 • موسسه انکولوژی
 • موسسه علوم بهداشتی
 • موسسه علوم اجتماعی
 • موسسه دیالیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند کلیه

مدارس

 • دانشکده دولتی هنرستان
 • مدرسه فیزیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی
 • مدرسه آموزشی استفاده شده
 • آموزشگاه زبان خارجی

آموزشگاه های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر

 • پژوهشگاه علوم قضایی
 • دبیرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر برگاما
 • موسسه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر (AFS)
 • دبیرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ازمیر
 • مدرسه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر علوم بهداشت
 • مدرسه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی
 • آموزشگاه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر
 • مدرسه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر علوم اجتماعی

{رتبه بندی} دانشکده دوکوز ایلول

طبق فینال آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها به انگشت آمده توسط دانشکده Dokoz Eylul در ازمیر در سال ۲۰۲۱، توانسته است رتبه +۱۰۰۰ را در {رتبه بندی} Words Higher Education تایمز کسب تدریجی. علاوه بر این در بین دانشکده های نوظهور اجتناب کرده اند رتبه ۳۵۱ به همان اندازه ۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین دانشکده های آسیایی رتبه ۴۰۱ را به شخصی اختصاص داده است.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است این دانشکده مورد تایید وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ایران نیست، به همین دلیل اگر قصد یکپارچه تحصیل هر دو کار در ایران را ندارید، می توانید تحصیل {در این} دانشکده را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند امکان های شخصی توجه داشته باشید.

نحوه اخذ پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل در دانشکده دوکوز ایلول

برای پذیرش در دانشکده اطلس، دانشجویان باید مدارک می خواست اشاره کردن شده در مکان مناسب دانشکده را به مدرسه کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مکان مناسب دانشکده اضافه کردن کنند. دانشجویان در سراسر جهان {برای ثبت نام} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند عنوان در مقطع کارشناسی در دانشکده Dokoz Ellul باید برای آزمون YOS سند عنوان کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات کارشناسی قابل قبولی در منطقه مورد کنجکاوی شخصی داشته باشند. اطلاعات آموزانی کدام ممکن است قصد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را دارند باید در آزمون هایی معادل آیلتس هر دو GRE نمایندگی کنند.

برای داده ها تا حد زیادی با اشاره به دانشکده Dokuz Eylul در ازمیر می توانید به شبکه مکان مناسب این دانشکده به نشانی مراجعه کنید. علاوه بر این برای اطلاع اجتناب کرده اند نحوه سند عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش در بهتر از دانشکده های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ترکیه همراه خود مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران آکادمی توران تصمیم بگیرید.

مدارک می خواست برای پذیرش

 • دستور شناسنامه به در کنار کپی آن
 • دیپلم
 • رزومه درست تفسیر شده
 • قبولی در آزمون درگاه
 • اثبات توانایی زبان ترکی هر دو انگلیسی
 • انگیزه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد اساتید (در مقطع کارشناسی ارشد)
 • مقالات در سراسر جهان (فارغ التحصیل)
 • بعضی عکسها

اجتناب کرده اند دانشکده دوکوز ایلول بورسیه بگیرید

دانشکده دوکوز ایلول به برخی اجتناب کرده اند دانشجویان مجاز بورسیه حاضر کرده است. دانشجویان می توانند هر ساله احتمال شخصی را برای تکل بورسیه تحصیلی در ترکیه امتحان کنند. زمان سند عنوان برای بورسیه تحصیلی ترکیه اجتناب کرده اند ۱۶ ژانویه هر سال به همان اندازه اول مارس هر سال آغاز تبدیل می شود. برای کسب داده ها تا حد زیادی با اشاره به نحوه اخذ بورسیه تحصیلی در ترکیه همراه خود مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران توران آکادمی تصمیم بگیرید. آکادمی توران اجتناب کرده اند ابتدای تحصیل مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همیشگی خواهید کرد {خواهد بود}.

دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر

پتانسیل ها دانشکده دوکوز ایلول

دانشکده دوکوز ایلول یکی اجتناب کرده اند بهتر از دانشکده های دولتی ازمیر می باشد کدام ممکن است همراه خود حاضر پتانسیل ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی مختلف سعی در تربیت دانشجویان کوشا، مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کار دارد. اجتناب کرده اند جمله امکاناتی کدام ممکن است این دانشکده در اختیار دانشجویان شخصی مکان ها اسبابک ها زیر است:

 • کادر آموزشی مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاز همراه خود سابقه موفقیت تحصیلی
 • ساختمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه فنی باکلاس
 • یکی اجتناب کرده اند بهتر از بیمارستان های ترکیه را دارد
 • امکانات تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد (سلول درمانی، بیولوژی بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیست مولکولی مولکولی)
 • تحمیل جایگزین های آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف در امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده برای بچه های دانشگاه همراه خود زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت محدود. (deu.edu.tr)
 • کتابخانه مرکزی بی نظیر برای ادغام کردن ۱۴ کتابخانه متصل به این کتابخانه همراه خود قابلیت ۲۳۰۰ دانشمند (مساحت کل ۱۹/۶۳۷ متر مربع)
 • پتانسیل ها ورزشی برای ادغام کردن سالن های بدنسازی، پایین فوتبال، تنیس، والیبال، سالن بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید
 • سه خوابگاه دخترانه (وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی، کارما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوکا)
 • مکان های غذا خوردن، بوفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه تریاها
 • تجهیزات گلف های دانشجویی
 • امکانات کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه ها
 • موسسه مالی
 • شرکت ها بار
 • آزمایشگاه های مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های درس اخیر

تأمین:

دیدگاهتان را بنویسید