ساعت مناسب ملت ۱ ساعت پیش


طبق قوانین مصوب ۱۳۸۶ ساعت معمول ملت در ساعت ۲۴ امشب (۱۱ فروردین ۱۴۰۱) خوب ساعت جلوتر می‌آید.

به گزارش روزنامه سراسری به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس نمایندگان در ۲۴ اسفندماه همراه خود ۱۵۵ رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ رای دیگری کلیات قالب لغو قوانین تنظیم ساعت مناسب ملت را تصویب کردند.

در صورت تصویب مصوبه شورا توسط شورای نگهبان، قوانین تنظیم ساعت مناسب ملت مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی لغو تبدیل می شود.

بر ایده این قوانین، ساعت مناسب ملت هر سال در ۲۴ ساعت اول روز اول وروردین خوب ساعت به ورودی می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت ۲۴ {سی ام} شهریور به حالت در گذشته باز می‌گردد.

در قالب لغو قوانین مناسب تنظیم ساعت ملت، به مقامات اجازه گرفت اجتناب کرده اند خردادماه ساعت آغاز ورزش گروه‌ها، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تابعه را کبریت همراه خود ماه‌های خوب و دنج سال در عوامل مختلف ملت تصمیم گیری تدریجی. اجتناب کرده اند ۱ به همان اندازه بالا شهریور کمتر از خوب ساعت در گذشته.

۲ روز بعد در ۲۶ اسفندماه آقای ابوالفضل درویشوند سرپرست معاونت حقوقی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه قوانین تنظیم ساعت مناسب ملت مصوب ۱۳۶۵ مورد نیاز الاجرا است، گذشته تاریخی مناسب ملت باید به گذشته تاریخی مناسب ملت موکول شود. ۲۴ ساعت اول آوریل.”

به آگاه وی، «اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کرد، اجرای قوانین حال یعنی تنظیم زمان مناسب ملت بر عهده مقامات است (با این حال در صورت مخالفت شورای نگهبان، به قوانین بازمی گردد». مجلس برای اصلاحات.»

سخنگوی شورای نگهبان ۲۸ اسفندماه گفتن کرده بود: قالب تنظیم ساعت مناسب ملت در شورای نگهبان بازرسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق بازرسی های {انجام شده} در برخی اجتناب کرده اند بندهای آن ابهاماتی وجود داشت. سطوح اصلاح این انتخاب به مجلس نمایندگان گفتن خواهد بود.

سخنگوی مقامات در پی این خبر ذکر شد: همراه خود ملاحظه به تصویب باقی مانده مصوبه مجلس، زمان بندی مناسب طبق روال سال های قبلی در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساعت اول فروردین تنظیم می تدریجی.

دیدگاهتان را بنویسید