«موقعیت یابی المهدی» در صدر کالا اکران نوروز ۱۴۰۱/ مهران احمدی در تعقیب هادی حجازی فر.


اکران فیلم های نوروزی اجتناب کرده اند ۱۸ اسفند تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هگازی فر تاکنون کالا بیشتری کسب کرده است.

به گزارش روزنامه سراسری به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف خبرنگاران جوان، اکران فیلم های نوروزی اجتناب کرده اند دهه سوم اسفندماه در سینماها تحریک کردن شد. ایستاده مهدی، قدقان، شادروان، رز صفر، شخص بی جا، ساغند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل هفت فیلم اکران شده در نوروز ۱۴۰۱ هستند.

فیلم «پرونده مهدی» به کارگردانی هادی هقاضی فر تاکنون سودآور به سند کالا خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیاردی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کالا اجتناب کرده اند تولید دیگری آثار پیشی گرفته است.

در گزارش زیر آمار کالا فیلم های نوروزی را بیاموزید:

فیلم سینمایی «روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان همراه خود ۲۲۶ سالن اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند اکران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۹۵۰ میلیون تومان کالا داشته است.

فیلم سینمایی «سگ بند» به کارگردانی مهران احمدی همراه خود ۲۰۴ سالن اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند اکران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر کالا خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون تومانی دارد.

فیلم شادروان ساخته حسین نمازی کارگردان همراه خود ۲۴۲ سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکران درست مثل ۲ فیلم زودتر به کالا ۵۹۵ میلیون تومانی کف دست یافته است.

ممنوعه به کارگردانی مجید مافی همراه خود ۱۳۲ سالن اکران شخصی را اجتناب کرده اند ۱۸ اسفند تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۸۳ میلیون تومان کالا داشته است.

فیلم سینمایی «شخص بازنده» به کارگردانی محمدحسین مهدویان تاکنون در ۱۹۸ سالن به کالا ۴۷۸ میلیون تومان کف دست یافته است.

فیلم «وضعیت مهدی» ساخته هادی حجازیفر کارگردان نیز در ۳۱۴ سالن سینما حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱۸ اسفند به همان اندازه کنون بیش اجتناب کرده اند ۱.۵ میلیارد تومان کالا داشته است.

علاوه بر این فیلم سینمایی «زهرا توسط خودم» ساخته احمد تجری {در این} مدت در ۱۲۸ سالن ۸۵ میلیون تومان کالا داشت.

دیدگاهتان را بنویسید