چگونه خوب این سیستم نویس بلاک چین شویم؟


اگر اجتناب کرده اند پول خارجی دیجیتال استخدام می کنید، احتمالاً چیزی با اشاره به “این سیستم نویسی بلاک چین«چیزهایی شنیدم! اگر به این سیستم نویسی کنجکاوی مند هستید هر دو سازنده ارزهای دیجیتال هستید، احتمالاً اجتناب کرده اند شخصی پرسیده اید کدام ممکن است چگونه خوب این سیستم نویس بلاک چین شوید؟ با این حال برای آموزش داده شود این موضوع اجتناب کرده اند مکان آغاز کنید؟ آموزش استعداد های این سیستم نویسی بلاک چین چیست؟ این سیستم نویسی بلاک چین چقدر درآمد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها سوالاتی است کدام ممکن است برای اشخاص حقیقی کنجکاوی مند به فناوری بلاک چین به افکار خطور می تدریجی. در این متن می خواهیم {در این} مورد صحبت کنیم. اگر کنجکاوی مند هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بیشتری می خواهید، در تصمیم باشید.

خوب این سیستم نویس زبان چینی بلاک چین چه می تدریجی؟

در گذشته اجتناب کرده اند اینکه به طور مناسب به این پرس و جو پاسخ دهیم؛ ابتدا باید پیش آگهی دهیم کدام ممکن است ۲ نوع مختلف اجتناب کرده اند رشد دهندگان بلاک چین موجود است. رشد دهنده هسته بلاک چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دهنده احساسی افزار بلاک چین.

این سیستم نویس هسته بلاک چین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار سیستم بلاک چین پیشنهادی را طراحی می تدریجی. اینها رشد دهندگان احساسی افزاری هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند زیرساختی کدام ممکن است برای تحمیل این سیستم های استفاده شده نوسازی شده است، به طور قابل توجهی رشد این سیستم های استفاده شده غیرمتمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های استفاده شده Dapp استفاده می کنند.

در هر صورت، وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های روزانه خوب این سیستم نویس بلاک چین عبارتند اجتناب کرده اند:

  • طراحی پروتکل های بلاک چین
  • طراحی خوب ساختار جامعه (کدام ممکن است ممکن است برای محور هر دو غیرمتمرکز کردن داده ها استفاده شود).
  • رشد Backend طبق پروتکل های Blockchain
  • هرگونه قرارداد خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل آنها را رصد کنید

خوب این سیستم نویس بلاک چین پاسخگو برای ارزیابی پیچیده، طراحی، رشد، آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زدایی این سیستم های کامپیوتری است. آنها علاوه بر این طراحی احساسی افزار، یکپارچه سازی مهندسی عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده سیستم کامپیوتری را رشد می دهند.

مزایای آموزش این سیستم نویسی زبان چینی

برنامه نویسی بلاک چین

در عصر آنلاین، شناخته شده به عنوان خوب این سیستم نویس بلاک چین، می توانید چیزهای جدیدی را برای آموزش داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع اختراع کنید. این سیستم نویسی بلاک چین یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است ممکن است ارائه می دهیم در بدست آوردن به نیازها شخصی شناخته شده به عنوان خوب رشد دهنده بلاک چین کمک تدریجی.

تقاضا برای این سیستم نویسان بلاک چین در سال های فعلی به طور تصاعدی مرتفع است. شناخته شده به عنوان خوب فناوری، بلاک چین همه وقت نویدبخش {بوده است}، با این حال انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای دقیق روزی آغاز شد کدام ممکن است بیت کوین آغاز به افزایش کرد. فناوری بلاک چین باقی مانده است برای عجله در جاری انبساط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ۱ نسبت اجتناب کرده اند افراد اجتناب کرده اند آن استفاده می کنند.

بلاک چین برای گروه هایی کدام ممکن است می خواهند عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم های شخصی را ایمن کنند، نوید بهتری نسبت به پلتفرم های عجیب و غریب غیربلاک زبان چینی دارد. پلتفرم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای بلاک چین، مربوط به هویت‌های دیجیتال، به کاهش عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های عملیاتی برای رشد‌دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌هایشان کمک می‌کنند.

اگر وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شخصی را صرف آموزش داده شود می کنید این سیستم نویسی بلاک چین ممکن است می توانید در بلند مدت جایگزین های شغلی خوبی به کف دست آورید.

اجتناب کرده اند مکان آغاز کنیم؟

بلاک چین

به منظور شما وارد این موضوع شوید، اول اجتناب کرده اند همه باید بدانید کدام ممکن است به چه استعداد هایی خواستن دارید؟ {پاسخ به} این پرس و جو به استعداد حال ممکن است تعیین می شود.

برای آموزش داده شود این موضوع باید حداقل همراه خود زبان های این سیستم نویسی آشنایی داشته باشید. پیش نیازهای این تابع عبارتند اجتناب کرده اند C# javascript، node js، react js. {افرادی که} اخیر وارد این سیستم نویسی شدند باید بدانند کدام ممکن است همراه خود آموزش داده شود قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها این سیستم نویسی ویژه به ویژه OOP می توانید هر زبان هر دو فریم ورک جدیدی را در کمتر اجتناب کرده اند خوب ماه به سادگی یاد بگیرید.

برای آموزش داده شود این سیستم نویسی بلاک چین، ابتدا باید ایده ها اولین این سیستم نویسی را یاد بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان مرحله بالایی مربوط به C#، Java، Python را انتخاب کنید و انتخاب کنید JavaScript را محدوده کنید.

آموزش داده شود هر خوب اجتناب کرده اند این زبان ها بسته به نوع چالش ای کدام ممکن است می خواهید انجام دهید مشخص است. شناخته شده به عنوان مثال، به منظور شما چالش هایی را در بالکن {اتاق خواب} هر دو Bainance Smart China اجرا کنید، سپس Theron را انتخاب کنید و انتخاب کنید Paligan; می توانید جاوا اسکریپت را یاد بگیرید. پس اجتناب کرده اند آموزش داده شود جاوا اسکریپت، می توانید قرارداد خوب شخصی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند زبان Ruggedness بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابط (UI) آن را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند JavaScript، React JS را انتخاب کنید و انتخاب کنید Next JS علامت گذاری کنید.

این سیستم نویسی همبستگی هر دو این سیستم نویسی قرارداد خوب زبان عکس است کدام ممکن است برای این سیستم ریزی بلاک چین باید یاد بگیرید. Solidarity خوب زبان این سیستم نویسی مقاله گرا است کدام ممکن است به طور ویژه توسط نیروی کار جامعه اتریوم برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی قراردادهای خوب بر روی پلتفرم های بلاک چین تحمیل شده است. Advanced Solidarity شناخته شده به عنوان ابزاری برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپایل کد در مرحله ماشین در ماشین دیجیتال اتریوم (EVM) حرکت می تدریجی.

مربوط به سایر زبان های این سیستم نویسی، این سیستم نویسی Solidity برای ادغام کردن متغیرها، قابلیت ها، گروه ها، دسته موضوع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع ایده ها تولید دیگری است. اگر همراه خود زبان هایی مربوط به C هر دو Python کار می کنید، آموزش داده شود خوب زبان قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خوب قرارداد خوب کار سختی نیست! پس اجتناب کرده اند آموزش داده شود زبان ناهمواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قرارداد خوب، باید خوب رابط برای قرارداد خوب شخصی طراحی کنید به همان اندازه مصرف کننده فرصتی داشته باشد همراه خود آن قرارداد خوب کار تدریجی.

برای این کار باید آنلاین سایتی طراحی کنید کدام ممکن است بتوانید همراه خود خوب قرارداد خوب به آن است متصل شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید Dapp شخصی را بسازید.به عبارت آسان، اپلیکیشن های غیرمتمرکز هر دو dapp ها اپلیکیشن های دیجیتالی هستند کدام ممکن است هیچکس در بلاک چین مالک آن نیست. چهره های همتا بین همسالانشان تخصیص تبدیل می شود. (یعنی توسط هیچ فردی ثالثی مدیریت نمی شود).

Dapp مربوط به هر این سیستم عکس خواستن به این سیستم نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای کد روی سیستم دارد. به غیر اجتناب کرده اند انجام بی نظیر این سیستم نویسی Solidity، متنوع اجتناب کرده اند عملکرد های تولید دیگری توسط این سیستم نویسی Solidity حاضر شده است کدام ممکن است باعث شیوع آن نسبت به سایر زبان های اساساً مبتنی بر اتریوم تبدیل می شود.

نتایجی کدام ممکن است اظهار شده

این سیستم نویسی بلاک چین یکی اجتناب کرده اند شادی ها انگیزترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسودترین نقش ها امروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس خواستن به رشد دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان بلاک چین {در این} زمینه موجود است. به دلیل، هم در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در کشورهای خارجی، جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای {نیروی کار} {در این} زمینه فوق العاده بالاست. با این حال در هر صورت برای آموزش داده شود این حرفه به استعداد خواستن خواهید داشت. اگر قبلاً در زمینه رشد کار کرده اید، احتمال بیشتری برای تغییر شدن به حداقل یک این سیستم نویس بلاک چین دارید. اگر اخیر آغاز کرده اید؛ به هیچ وجه درگیر نباش! ما سالها تخصص {در این} زمینه داریم آموزش این سیستم نویسی بلاک چین ممکن است می توانید به مقیاس کافی {در این} زمینه تسلط داشته باشید. ممکن است باید صبر کنید و ببینید.

به این متن چه امتیازی میدهید؟

دیدگاهتان را بنویسید