۵ دزد ماهر در یزد دستگیر شدند


رئیس پلیس اعلان استان یزد اجتناب کرده اند دستگیری ۵ دزد ماهر در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما وسط یزد، سرهنگ حناسب ذکر شد: در پی بروز چندین فقره خانه شکنی اجتناب کرده اند اماکن خصوصی در مرحله شهر یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حساسیت موضوع، موضوع توسط تحقیقات پلیسی گزارش شد.

وی افزود: همراه خود تحقیقات، انجام سطوح فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق قضایی ۵ متهم تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده به ۲۹ فقره خانه شکنی منازل نیمه ساز در شهر یزد اعتراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به مقام قضایی همراه خود صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

این حسابدار اجتناب کرده اند ساکنان خواست اجتناب کرده اند تخلیه فراهم می کند ساختمانی در ساختمان های ناتمام خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نگهبانی در مجتمع های مسکونی در جاری مونتاژ استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هشدارهای پلیسی در خصوص خانه شکنی برخورد شدید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تفسیر اسبابک ها نامشخص مراتب را اجتناب کرده اند طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دیدگاهتان را بنویسید