اختراع جسد ۱۴۳ نفر در گور دسته جمعی در عراق – قدس تحت وب | ایستگاه خبریاداره حفاظت مدنی در استان نینوا در شمال عراق اجتناب کرده اند اختراع ۱۴۳ بقایای بی نام اجتناب کرده اند منصفانه گور دسته جمعی {در این} استان خبر داد.

به گزارش قدس تحت وب، اداره حفاظت مدنی استان نینوا در شمال عراق همراه خود صدور ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است بقایای ۱۴۳ شخص بی نام اجتناب کرده اند منصفانه گور دسته جمعی در محله الرفاعی در شهر موصل {در این} استان پیدا شده است.

این خبرگزاری افزود: این اشخاص حقیقی بین سال های ۲۰۱۴ به همان اندازه ۲۰۱۷ توسط گروه تروریستی داعش کشته شدند. اجساد به پزشکی قانونی عرضه گرفت.

تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است بین ۶۰۰۰ به همان اندازه ۱۲۰۰۰ جسد در گورهای دسته جمعی در عراق موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید