بازدید معاون اول رئیس جمهور اجتناب کرده اند فرهنگسرای دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس


بازدید معاون اول رئیس جمهور از فرهنگسرای دزفول و موزه دفاع مقدسبه گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند اهواز، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور کدام ممکن است روز قبل از امروز به زادگاهش دزفول بازدید کرده بود، همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند فرهنگسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس دزفول بازدید کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف آن دیدن تدریجی. وسط.

وی در بازدید معاونت اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات اجتناب کرده اند وسط، کتابخانه، ادبیات، واحد باکلاس هنری موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطالب به حاضر درآمده {در این} وسط، بودجه امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حفاظت مقدس را گفتن کرد. خوزستان سه برابر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: استان خوزستان در عقب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نبرد مستقیم در مبارزه تحمیلی در بخش های مختلف عقب ماندگی زیادی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این محافظت ملاحظه ویژه داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم جبران این عقب ماندگی

وی افزود: خوزستان بیشترین امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه های حفاظت مقدس را دارد با این حال الگو رو به انبساط این امکانات به طور قابل توجهی فرهنگسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس خوزستان در اهواز چندان جذاب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در درجه سراسری به آن است کمک کرد. برای این موزه ها {مفید است} کدام ممکن است میزبان خوبی برای زائران اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت باشد.

سردار «غیر معمول ادیبی» دبیر ستاد مرکزی ریحان آفتاب، سردار «عبدالرضا مرادجاتی» مدیرکل محافظت آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس خوزستان، سرهنگ «محمدرضا لیلی زاده» فرمانده «سپاه دزفول» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سرهنگ دزفول» بهزاد نیز {در این} بازدید جولای «سرپرست فرهنگسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس دزفول» معاون اول رئیس جمهور را همراهی کرد.

موزه حفاظت مقدس دزفول در زمینی به مساحت ۱۶۴۲۰ متر واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه ای مسقف برای ادغام کردن ۱۵۰۰۰۰ سند مکتوب، ۲۳۰۰۰۰ عکس، ۵۰۰۰۰ دقیقه صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۰۰۰ فیلم اجتناب کرده اند دوران حفاظت مقدس را در شخصی جای داده است. این موزه برای ادغام کردن بخش هایی یادآور کتابخانه تخصصی ارتش، واحد اسناد، مجموعه روایی دزفول، یادمان هشت شهید گمنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی از کیت ارتش غارت شده توسط دشمن بعثی اجتناب کرده اند جمله تانک، نفربر، توپخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدهوایی است. اسلحه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مسیر آفتاب است.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید