بلعیدن بنزین ملت ۱۹ میلیون لیتر افزایش کشف شد – قدس تحت وب | ایستگاه خبریمدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی اجتناب کرده اند تخصیص ۸۹ میلیون لیتر بنزین در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۹ میلیون لیتری معمول تخصیص بنزین در ملت در سفر نوروزی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی خبر داد.

به گزارش قدس تحت وب ، کرامت معاون کرمی {در این} خصوص اظهار داشت: معمول تخصیص بنزین در ملت در شکاف روزی ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ به همان اندازه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱۲ میلیون لیتر بوده کدام ممکن است نماد دهنده افزایش ۱۹ میلیون لیتری بلعیدن بنزین نسبت به سال قبلی است. ۱۹ میلیون لیتر فاصله درست مثل پارسال.

وی افزود: معمول تخصیص بنزین در ملت در مدت درست مثل سال قبلی (۲۵ اسفند ۹۹ به همان اندازه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰) ۹۳ میلیون لیتر {بوده است}.

مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی تایید کرد: در ۲۸ اسفند ۹۳، ۱۳۱ میلیون لیتر بنزین در ملت تخصیص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد جدیدی را به تماس گرفتن شخصی گزارش کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر نفت روز دوشنبه (۱۱ فروردین ۱۴۰۱) در بازدید سرزده اجتناب کرده اند وسط دیسپچینگ نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی، اجتناب کرده اند تخصیص روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در ملت طی اسفند ماه خبر داد. ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال ۹۹ (۱۶ به همان اندازه ۲۵ اسفند) ۲۳ نسبت افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید