خون شهدای تحریک کردن اسلام در رگهای ما می جوشد


خون شهدای آغاز اسلام در رگهای ما می جوشدبه گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند قم، «سید عبدالله بورگی» ابن جعفر یکی اجتناب کرده اند ۲۵ شهید اعزامی اجتناب کرده اند قم در عملیات فتح المبین است.

اول فروردین ماه سال ۱۳۳۳ در شهر مقدس قم به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوم فروردین ماه سال ۶۱ در جریان فتح المبین بر تأثیر اصابت گلوله به بیانیه سوگند خورده رسید. نارنجک دستی. مزار این شهید گران قیمت در گلزار شهدای شیخان قم قرار دارد.

البرقی در گزیده ای اجتناب کرده اند وصیت نامه شخصی به گذشته تاریخی ۳۱ مارس ۱۹۸۱، ۲۱ روز گذشته اجتناب کرده اند شهادتش، اصل داد:

من می خواهم مولای عبدالله برقه هستم، چون همراه خود چشمان باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آرزوی دل، توفیق الهی به جبهه حق علیه باطل می روم، اجباری دانستم تعدادی از عبارت را شناخته شده به عنوان وصیت نامه بنویسم.

اولاً مفتخرم کدام ممکن است در چنین شرایط حساسی انقلاب گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران به مدیریت ولی فقیه حضرت امام خمینی (ره) برای دومین بار سودآور به مقابله همراه خود جبهه حق علیه باطل شد. وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاس بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی اجتناب کرده اند خداوند متعال. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام زمان (علیه السلام) همراه خود کمک برادرانم می توانیم مشت به دهان این کفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکران آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی بکوبیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا ناپاکی را بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به منافقان ملایم کنید کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند ما {می ماند}، خواهید کرد را مزدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان بیگانه نمی گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزیدیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعونیان در آن نقطه کوچکترین آسیبی به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن می زنند.

دشمنان ما بدانند کدام ممکن است ما فرزندان حسین علیه السلام هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون حسین علیه السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای تحریک کردن اسلام در رگهای ما می جوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دشمنان شخصی همراه خود تمام وجود خواهیم جنگید. وجود ما

ما نمی گذاریم خداوند به بهشت ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها شهید خیانت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه خشمگین ایم اجتناب کرده اند خون آنها دفاع کردن می کنیم. حسین جان ای مولای من می خواهم، ای امید شیعیان، ای کاش بودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دیدی کدام ممکن است چگونه فرزندانت همچون خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عزیزش اجتناب کرده اند باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرت دفاع کردن می کنند.

حسین جان خوشحالم کدام ممکن است این ملت گران قیمت به مدیریت امام عزیزمان آبروی قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروی اسلام را محافظت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رسول خدا فرمودند کدام ممکن است رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم. او را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود خدا بر او عهد کرد کدام ممکن است امت شخصی را در آن نسوزاند. منقل جهنم، این امت گران قیمت الان راه رسول است، به سوی خدا می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر کدام ممکن است ما سفید هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم کدام ممکن است خمینی را ساده به همان اندازه انقلاب مهدی (عج) محافظت تنبل. برای پیروزی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن.

در خاتمه بگویم من می خواهم برای اسلام کاری نکردم، به همان اندازه جایی کدام ممکن است بتوانم به مسئولیت شخصی حرکت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سودآور می شدم در راه خدا شهید می شدم. اسلام ویژه به ویژه فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ام.

اجتناب کرده اند شریک زندگی عاشق بعد اجتناب کرده اند خودم آرزو می کنم کدام ممکن است فرزندانم را ساده در مکتب اباعبدالله الحسین علیه السلام تربیت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه شخصی حزب الله باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین درخواستی اجتناب کرده اند دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروران عاشق دارم. فرزندانم را در جاده قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام فی سبیل الله یاری کنید خداوند همه اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان توفیق را عنایت فرماید.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید