طوفان در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز / ۲ مجروح تاکنون


سخنگوی اورژانس ملت اجتناب کرده اند مصدومیت ۲ نفر بر تأثیر طوفان در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز خبر داد.

به گزارش روزنامه سراسری به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، مجتبی خالدی {در این} باره ذکر شد: حوالی ساعت ۲۴:۴۵ در امروز پس اجتناب کرده اند طوفان در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز، امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بیمارستانی اورژانس به حالت کنار هم قرار دادن باش درآمدند.

وی شکسته نشده داد: بر مقدمه گزارش های اورژانس تاکنون ۲ نفر {در این} طوفان مصدوم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید