عمیق جدید کشته شدن عالی سرباز همراه خود شلیک گلوله به سرباز در پادگان بوشهر


عالی تأمین آگاه: عالی سرباز در پادگانی در بوشهر بامداد در این زمان ۴ نفر اجتناب کرده اند همکاران شخصی را {به دلیل} اختلافات خصوصی در حین اصلاح موضع کشت.
قاتل پس اجتناب کرده اند ارتکاب جنایت همراه خود شبح جبانی اجتناب کرده اند پادگان شخصی متواری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک خودروی سمند در حین خطرناک در حوالی پادگان گروگان گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شد.
شریک زندگی نیروی محرک بلافاصله همراه خود پلیس تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس همراه خود ادعا مشخصات خودرو وارد حرکت شد.
نیروهای کلانتری شهید موسوی دیلم رافر خودرو را متوقف کردند کدام ممکن است طی آن قاتل همراه خود پلیس حاوی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودروی عکس متواری شد.
خوشبختانه گروگان راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلحه قاتل نیز ضبط شد.
این شخص می خواست است.

دیدگاهتان را بنویسید