لغزندگی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی/ انواع کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان در خیابان ها بالاست


سرهنگ حجه مشتاق رئیس پلیس راه آذربایجان غربی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس، تصدیق شد: وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان به روال دوره ای در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی کمیت ترددها مرتفع است. خیابان ها نسبت به سال قبلی «نسبت مرتفع است.

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی شاهد بارش باران، برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به گزارش های گروه هواشناسی مبنی بر پایداری هوای خنک به همان اندازه نوک هفته جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران، ساکنان، فرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی همراه خود رعایت درست رهنمودها امنیت همراه خود ملاحظه به پیشنهاد های پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن رانندگی ایمن سعی در کاهش میزان تصادفات خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ راهنمایی دارند.

سرهنگ مشتاق اظهار داشت: هم اکنون در محورهای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی استان شاهد بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارومیه – سلماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارومیه – مهاباد برف هستیم کدام ممکن است {به دلیل} لغزنده بودن خیابان برای خانوار های در جاری تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قصد تردد است. {در این} امکانات پیشنهاد می کنیم اقدامات امنیت قابل مقایسه با رانندگی همراه خود سرعت مطمئنه، اجتناب اجتناب کرده اند شتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب غیر حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کافی در گذشته اجتناب کرده اند بازدید را اطمینان حاصل شود که آموزش رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران برای کاهش تصادفات خیابان ای پیشنهاد کنیم.

وی شکسته نشده داد: در جاری حاضر در فرمان راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان بسته نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده درجه محورها لغزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رانندگان می خواهیم سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون انواع تصادفات فوتی ۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان نیز ۵۷ نفر نسبت به سال قبلی افزایش داشته است، لذا اجتناب کرده اند رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل مسافربری استان تقاضا داریم. محورهای بار.» بازدید آرام را در میل بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شخصی قرار دهند به همان اندازه شاهد کاهش تصادفات خیابان ای در استانداری باشیم.

به گزارش فارس، قالب نوروزی پلیس راه آذربایجان غربی همزمان همراه خود در سرتاسر ملت اجتناب کرده اند ۲۴ اسفندماه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۴ فروردین ۱۳۰۱ شکسته نشده دارد.

ts/
این را برای صفحه اول سریع دهید

دیدگاهتان را بنویسید