مردمان پرشور کردستان مرزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسدار هستند


مردم پرشور کردستان مرزبان و پاسدار هستندبه گزارش دفاعی سنندج، سردار «قاسمی رضایی» جانشین فرماندهی انتظامی ملت بلافاصله در مخلوط خبرنگاران در اقلیم کردستان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور در دومین روز سال در دیار مجاهدان خاموش تصدیق شد: همراه خود خرسندی شخصی در دومین روز اجتناب کرده اند سال جاری در سرزمین مجاهدان خاموش حضور دارم. سنت آنها مرزبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیروزی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی کردن توطئه های دشمنان عملکرد اساسی داشتند.

وی افزود: اقلیم کردستان همراه خود تقدیم بیش اجتناب کرده اند ۵۴۰۰ شهید وطن در امتداد طرف شهدای تولید دیگری مهاجرین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری را در قلمرو تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به رفاقت، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مدافعان نظام خوشحال از می کنیم. “

جانشین فرمانده نیروی انتظامی همراه خود ردیابی به اینکه پلیس در سال قبلی وظایف مختلفی داشت، ذکر شد: وی اجتناب کرده اند انتخابات خارق العاده به همان اندازه اجرای این سیستم های مختلف ذکر شد: خوشبختانه مقامات، مجلس انقلاب، قوه قضاییه تاثیرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار روی کار آمده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی پشتوانه آنها، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در صحنه حضور دارد.»

وی همراه خود دقیق اینکه مجموعه پلیس اجتناب کرده اند مرز به همان اندازه درجه شهر حضور پرانرژی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی هیچ تفاوتی ندارد، ذکر شد: خوشبختانه بر ایده نظرسنجی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار ها، مردمان بالاترین امتیاز را به مدیریت پلیس داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده است مسئولیت ما برای خدمت به مردمان حتی با کیفیت صنعتی تر است.

سردار زی کاهش آمار جرایم در بخش های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کشفیات کالاهای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعه در کردستان را آرم اجتناب کرده اند امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوشایند تجهیزات های انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سایر طرف ها دقیق کرد. کار کردن خوشایند این مجموعه در استان.

وی همراه خود دقیق اینکه قاچاق اسلحه، مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا ممنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت آن جاده بنفش انتظامی است، تصریح کرد: امسال نیز پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر اینها قاچاق در ملت به طور قابل توجهی در اقلیم کردستان را شکسته نشده خواهیم داد.

جانشین فرمانده انتظامی کل ملت در دقیق اینکه همراه خود بسته های دقیق موافقیم، تاکید کرد: بسته ها دارای تعرفه هستند، بازارچه های مرزی باید پرانرژی شود به همان اندازه این اشخاص حقیقی بتوانند طبق قوانین، چارچوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان خاص بار را جابجا کنند. ما اجتناب کرده اند قاچاقچیان حمایت می کنیم چون همراه خود ما هستند با این حال دشمنان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نیمه عصر قاچاقچیان را در ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره ها حمل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات قاچاق می کنند نفوذی در مرزها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جرم است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانان طبق قوانین همراه خود آنها برخورد کنید.

وی ذکر شد: خوشبختانه همراه خود کمک ریش سفیدان، ریش سفیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان محل تردد غیرمجاز اجتناب کرده اند مرز نسبت به سال های قبلی فوق العاده کاهش یافته است است، با این حال انواع محدودی هستند کدام ممکن است همچنان این کار را انجام می دهند کدام ممکن است به آنها هشدار می دهیم. جلوی این اقدام بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش بوتلگ را بگیرند وگرنه قاطعانه همراه خود آنها مقابله خواهند کرد از این درخواست شده است از ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اوقات فراغت مردمان خدشه دار شود.

جانشین فرمانده انتظامی کل ملت همراه خود ردیابی به اینکه مقامات این سیستم های خوبی برای افزایش معیشت مردمان دارد، ذکر شد: قطعا نیروی انتظامی باید مانترا سال را محقق تنبل; «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» بر ایده مسئولیت مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ {نمی کنم}.

سردار رضایی اجتناب کرده اند بدتر کردن نبرد همراه خود قاچاق کالا در راستای باور مانترا سال در تمامی مرزهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکی {در سراسر} ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: امیدواریم سال ۱۴۰۱ سالی پر اجتناب کرده اند لذت، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت برای همه باشد. . گلوگاه های ملت را رفع کنید.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید