منصفانه سرباز در بوشهر به مبایعه نامه رسید ۴ توسل به / عمیق


سرباز- یک سرباز در بوشهر 4 نفر از اعضای خود به شهادت رسید / جزئیات

به گزارش «بامردم»، روزنامه «آفتاب نیوز» به نقل اجتناب کرده اند منصفانه تأمین آگاه نوشت: منصفانه سرباز در پادگان بوشهر ۴ سرباز شخصی را به مبایعه نامه رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آنها را گروگان گرفت.

آموزش داده شده است تبدیل می شود نگذاردن او به سفر علت رفتار این سرباز {بوده است}.

این تأمین {آگاه از} آزادی گروگان ها در دیلم خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید