پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی در خراسان شمالی برگزار شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، جعفر شهامت مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان شمالی ظهر همانطور که صحبت می کنیم در مراسم استقبال اجتناب کرده اند مسافران نوروزی همراه خود تبریک سال نو گفت: شاد.

وی همراه خود ردیابی به سرزنده شدن بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم دوربین های مدیریت سرعت، اظهار داشت: اگر رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی رانندگی نکنند، ۵۰ سهم اجتناب کرده اند تصادفات بزرگراه ای مقیاس را کاهش می دهد.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خراسان شمالی افزود: اجتناب کرده اند ساعت صفر همانطور که صحبت می کنیم تاکنون ۸۶۶ مورد درمورد به معمول سرعت، سرعت دوم ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات درمورد به کرونا توسط دوربین ها گزارش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۶۵۰ مورد اجتناب کرده اند سوی نیروی انتظامی تایید شده است. در سیستم پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی.”

شهامت اجتناب کرده اند رانندگان خواست به همان اندازه معمول سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت دوم ای بین ۲ دوربین را در تذکر بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: مشتریان بزرگراه ای می توانند در صورت بروز اشکال در بزرگراه ها هر دو اتومبیل کلی همراه خود سیستم صوتی ۱۴۱ کدام ممکن است به صورت در یک روز واحد زمانی واقعاً کار می کند تصمیم بگیرند.

سعید سبحانی معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان شمالی نیز گفت: مسافرانی کدام ممکن است قصد بازدید همراه خود ناوگان کل راهداری را دارند باید در گذشته اجتناب کرده اند بازدید بلیت شخصی را اجتناب کرده اند نمایندگی های دارای مجوز تهیه کنند.

وی اظهار داشت: رانندگانی کدام ممکن است قصد تردد همراه خود خودرو خصوصی را دارند باید سرعت مطمئنه، فضا اجتناب کرده اند خودروی مقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول رانندگی را رعایت کنند.

سرهنگ سپیدکار فرمانده پلیس راه خراسان شمالی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه تردد اتومبیل در استان نسبت به سال قبلی بیش از دو سهم مرتفع است، در محورها مشکلی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در آن روان است.

وی خاطرنشان کرد: به رانندگان طرفدار می کنیم در حین رانندگی هر ۲ ساعت یکبار در محل ایمن پیاده شوند، مدت کوتاهی آرامش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودروی جلویی سرعت مطمئنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا بیش از حد را رعایت کنند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول هدایت دهید

دیدگاهتان را بنویسید