گزارش هواشناسی نوروز ۵/۱۴۰۱ روزهای بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف {در این} فرمان ها


گزارش هواشناسی 600x308 - گزارش هواشناسی نوروز 1401/5 روز بارش باران و برف در این شهرستان ها

به گزارش «بامردم» به نقل اجتناب کرده اند قدس وب مبتنی بر؛ بر مقدمه تحلیل نقشه های کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی گروه هواشناسی در امروز در نوار غربی ملت، انواع های جنوبی البرس در استان های خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز، استان های ساحلی دریای خزر، غرب اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال فارس، بارندگی ، برف، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر موقتی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

فردا بارش در مناطق مذکور شکسته نشده دارد، جدا از آن در وسط، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق بارش ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرق لرستان، شهرامحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات البرز مرکزی از حداکثر {خواهد بود}.

در بعدازظهر احتمال بارش تگرگ در برخی مناطق انواع های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی البرز موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نسبی دما در غرب ملت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

طبق آگهی گروه هواشناسی بارش ظریف باران در سواحل شمالی خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان شمالی در روز چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان.

روز پنجشنبه در شمال غرب در انواع های جنوبی البرز در استان های خزر، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران، سواحل غربی دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

روز جمعه ۴ فروردین ماه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، غرب کردستان، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف بارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اواخر وقت در سواحل شمالی بارش های ظریف در جاری باریدن است. بارش باران شنبه بلند مدت شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

طی روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غرب وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در اطراف اجتناب کرده اند پیش سوراخ بینی نیست.

علاوه بر این در کل روز در برخی اجتناب کرده اند مناطق شمال غرب، غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی وزش باد از حداکثر در برخی ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق تمایل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند پیش سوراخ بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای خزر در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا مواج {خواهد بود}.

آسمان تهران در امروز ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون بارش است. سرعت باد در پایتخت بین ۱۱ به همان اندازه ۲۲ کیلومتر در ساعت {خواهد بود}.

دیدگاهتان را بنویسید