یخ زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک پاشی در اردبیل، آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنه حیران – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، شکسته نشده بارش از حداکثر برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان از حداکثر برف ساعت شب قبلی اکثر محورهای مواصلاتی استانداری اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی این شهرستان را فرا گرفت. خواب بزرگراه اردبیل – آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده گردنه حیران کشف نشده بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید