باید شرایط سپرده گذاری ارزهای خارجی همراه خود درآمد ۷ سهم را برای افراد فراهم کرد.


آیه ابدی- قطعا ارزش آن را دارد پول سراسری ایران سال هاست کدام ممکن است در جاری سقوط آزاد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین تعدادی از ماه پیش قیمت دلار اجتناب کرده اند ۳۰ هزار تومان تحویل داد.

تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع نبود نظارت مورد نیاز بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فساد مالی در عمق کدام ممکن است سال‌ها شکسته نشده دارد، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد را به حاشیه از پرتگاه رسانده است.

{در این} صورت اشخاص حقیقی سردرگم مجبور می شوند به مشاغلی روی آورند کدام ممکن است شبیه اقتصاد پویا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را افزایش دهند به همان اندازه اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد پول شخصی کاسته نشود. شکی نیست کدام ممکن است عاملان این امر انتخاب گیرندگان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر پوشش های مقامات نیستند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود وخامت اوضاع مالی ملت، عده ای راه مهاجرت را می پیمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای به در نظر گرفته شده در خارج اجتناب کرده اند ملت هستند. با این حال اکثریت قریب به اتفاق افراد درخواست شده است هر دو نامطلوب مسکن در ایران را همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت پذیرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها امیدشان به روزهای بیشتر در بلند مدت است.

مهاجرت متعدد اجتناب کرده اند ساکنان به طور قابل توجهی در سال های جدیدترین به کشورهایی قابل مقایسه با آمریکا، کانادا، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار غیرمعمول کسب خانه در ترکیه، خبر بدی برای کشوری است کدام ممکن است قرار بود به قطب مالی ملت تغییر شود. قلمرو به همان اندازه سال ۱۴۰۴

جعفر قدیری، عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس {در این} خصوص اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند ایرانیان همراه خود مهاجرت به کشورهای تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در کشوری قابل مقایسه با ترکیه، مشکلات فراوان ما در بخش اقتصاد به نظر می رسد تبدیل می شود.

وی افزود: متأسفانه افراد در ایران {نمی توانند} توانایی کسب شخصی را محافظت کنند، متعاقباً سرمایه شخصی را در کشورهایی می کنند کدام ممکن است توانایی کسب آنها محافظت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن خطرناک سرمایه رخ می دهد.

این شخصیت اصولگرا در مجلس گفتن کرد: گاهی در ترکیه همراه خود غیر صادقانه سرمایه ایرانی را توسل به می کنند. مثلاً به بهانه های مختلف حامی به همان اندازه تعدادی از سال حق کالا خانه شخصی را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اگر بخواهد بفروشد باید آن را به ساکنان ترکیه بفروشد، تخفیف را {به سمت} دلخواه سوق می دهند; این اصول عملاً محدود هستند.

الغدیری اظهار داشت: ما مانکن های مختلف مالی را طراحی نکردیم کدام ممکن است بتوانیم این سرمایه را در ملت محافظت کنیم. در جاری حاضر در بورس هر دو محصولات خانه صحیح نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد توان کسب آن را ندارند. در تمام این سال‌ها سازوکار سپرده ارزی همراه خود درآمد شش هر دو هفت درصدی برای افراد فراهم نکرده‌ایم، آسیب‌پذیری‌های مالی همچنان پابرجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی به فریادهای ما گوش نمی‌دهد.

مشاور شیراز تصریح کرد: تذکر من می خواهم اینجا است کدام ممکن است همراه خود وجود تحریم ها می توان منطقه را اصلاح داد. سپرده های ارزی ممکن است مسیر خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل قبولی برای افراد باشد، از سرمایه گذارانی داریم کدام ممکن است کالاهای صادراتی را در ساخت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن بدست آمده تسهیلات ارزی برای بخش های صادراتی همراه خود نرخ درآمد ۱۱ درصدی هستند. وقتی چنین تقاضایی موجود است چرا بستری برای سپرده گذاری ارزی فراهم نمی شود؟ افراد می توانند سپرده ارزی بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران می توانند رهن بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس افراد می توانند شش هر دو هفت سهم درآمد بگیرند.

الغدیری اظهار داشت: در زمان ریاست کل موسسه مالی مرکزی به آقای کمیجانی گفتم با این حال ایشان به من می خواهم گفتند کدام ممکن است این سپرده ها قابل پاسخگویی نیست کدام ممکن است شخصاً این ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت در موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سراسری است. سرمایه.”

عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس افزود: در جاری حاضر همراه خود سپرده‌های ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش روزانه قطعا ارزش آن را دارد پول سراسری، توانایی کسب ساکنان در ملت اجتناب کرده اند بین گذشت است. مناسب است کدام ممکن است افراد سالانه حدود ۲۲ هر دو ۲۳ سهم درآمد اجتناب کرده اند موسسه مالی ها بدست آمده می کنند، با این حال این رقم در مقابل همراه خود تورم ۴۰ سهم ناچیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این تفاسیر سرمایه افراد در جاری آب شدن است با این حال وقتی صحبت اجتناب کرده اند سپرده های ارزی تبدیل می شود این نوسانات است. ما نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً امکان پذیر است.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: سریع می کنم مقامات سیزدهم بدون در نظر گرفتن سریعتر {در این} مسیر حرکت تدریجی. اجتناب کرده اند طرفی باید راه را برای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های مشارکتی به راحتی کنیم. برخی اجتناب کرده اند ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات به مجلس بازگشت. کار در مجلس فوق العاده تدریجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است این سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها برداشته نشود، اتفاقات خوبی نمی افتد.

تأمین: علامت تجاری

دیدگاهتان را بنویسید