توقیف ۷۸ هواپیمای روسی – بالاترین اقتصاد


وزارت بار روسیه می گوید ۷۸ هواپیمای این ملت {به دلیل} {محدودیت ها} در خارج اجتناب کرده اند ملت توقیف شده است.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲ فروردین ۱۴۰۱

در پی عملیات نیروی دریایی روسیه در اوکراین، کشورهای غربی حریم اثیری شخصی را به روی هواپیماهای شخصی بستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم هایی را اعمال کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردند کدام ممکن است هواپیماهای متعلق به سویه ها اثیری روسیه را توقیف خواهند کرد.

وزارت بار روسیه اظهار داشت کدام ممکن است مسکو اجتناب کرده اند “تخصص ایرانی” تواند به شما کمک کند ارائه دهندگان رسانی به ناوگان اثیری شخصی استفاده کرده است. از تهران پیش اجتناب کرده اند این ({به دلیل} تحریم ها) همراه خود وضعیت مشابهی مواجه {بوده است}.

۷۸ هواپیمای روسی توقیف شد در حالی کدام ممکن است افسران بار می گویند سویه ها اثیری روسیه ۸۰۰ هواپیما در اختیار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید