خوردن ۱۱۳ میلیون لیتر بنزین در دومین روز نوروز – اقتصاد برتر


اقتصاد برتر

مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی اجتناب کرده اند خوردن ۱۱۳ میلیون لیتر بنزین در دومین روز فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۳ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند جامعه {اطلاع رسانی} نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت (شانا)، کرامت ویس کرمی افزود: معمول خوردن بنزین در ملت اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به همان اندازه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر {بوده است}.

مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی تصریح کرد: خوردن بنزین ملت در دومین روز فروردین ۱۴۰۱ نسبت {به روز} اول فروردین ۸۹ میلیون لیتر ۲۳ میلیون لیتر افزایش کشف شد.

خوردن بنزین ملت در ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به رکورد ۱۳۱ میلیون لیتر رسید. وزیر نفت روز دوشنبه (اول فروردین ۱۴۰۱) در بازدید سرزده اجتناب کرده اند وسط دیسپچ نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی، اجتناب کرده اند meting out متداولروزانه ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در ملت طی روزهای ۲۵ به همان اندازه ۲۶ اسفندماه خبر داد. در سال ۲۰۰۱، نسبت به مدت درست مثل اجتناب کرده اند ۱۹۹۹. (اجتناب کرده اند ۱۶ به همان اندازه ۱۷ مارس) ۲۳ نسبت مرتفع است.

دیدگاهتان را بنویسید