سرخس، منوی هزاره
بابلقمان بنایی معروف در یک واحد کیلومتری سرخس است کدام ممکن است در پیش بینی علاقمندان به گذشته تاریخی است.

دیدگاهتان را بنویسید